Betalingsvansker skatt

Ettergivelse av skatt

Betalingsutsettelse

Opplever du økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen, kan du søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav.

Skatteetaten overtar disse oppgavene

1. november 2020 overtar Skatteetaten kommunens skatteoppkreveroppgaver. Har du en sak under behandling da, blir den automatisk overført til Skatteetaten.

Har du i flere år hatt problemer med å betale skatten din? Har sykdom eller dødsfall i familien gitt deg alvorlige betalingsproblemer? Da kan du søke om å få slettet hele eller deler av skattegjelden din. Det kaller vi ettergivelse av skatt.

Er skatten feil, eller har du gjeld til flere?

Hvem kan søke om å få slettet skattegjeld?

Personlige skattytere kan søke om å få slettet skattegjeld. Personlige skattytere er blant annet:

  • Lønnsmottakere
  • Pensjonister
  • Personer som driver enkeltpersonforetak
  • Deltakere i et ansvarlig selskap

Ettergivelse av skattegjeld er ikke aktuelt for upersonlige skattytere, som for eksempel aksjeselskaper og Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF).  

Hvor mye kan du få slettet?

Utgangspunktet er at du skal betale skatten din. I noen tilfeller kan vi gi deg betalingsutsettelse eller vi kan slette hele eller deler av skattegjelden din.

Vi sletter ikke skattegjelden din hvis du kun har restskatt fra i fjor.

Hvordan kan du søke?

Du har et forslag til hvordan du kan betale deler av skattegjelden din

Forslaget må være at du betaler en så stor del av skattegjelden din, at vanlig innkreving av hele gjelden ikke er lønnsomt for oss. Dette kaller vi ettergivelse av hensyn til det offentlige.

Du må legge frem et betalingstilbud som er det beste du kan tilby. Det er strenge krav til dokumentasjon av inntektene og utgiftene dine.

Søk ettergivelse av hensyn til det offentlige (PDF 2,1MB)

Les mer om vilkårene i Skatteetatens retningslinje punkt 3.

Du har fått betalingsproblemer på grunn av dødsfall, alvorlig sykdom eller lignende

Du må dokumentere at sykdommen eller dødsfallet har gitt deg betalingsproblemer. Hvis du er syk må du også dokumentere at sykdommen er alvorlig og varig. Dette kaller vi ettergivelse av hensyn til deg som er skyldner.

Søk ettergivelse av hensyn til skyldneren (PDF 2,3MB)

Les mer om vilkårene i Skatteetatens retningslinje punkt 3.

Hvor sender du søknaden?

Du sender søknaden i posten til:

Oslo kemnerkontor
Postboks 4594 Nydalen
0404 Oslo

Husk å legge ved dokumentasjon.

 

Kontakt Kemnerkontoret