Til innhold

Satser for livsopphold og boutgifter

Når vi vurderer en søknad om betalingsavtale eller størrelsen på et utleggstrekk, tar vi utgangspunkt i følgende satser.
Satser for livsopphold per måned
Antall medlemmer i husstandenSatser
Enslig voksen kr 8658
Samboer eller ektefellekr 14 661 (kr 7330 per person)
Tillegg for barn 0-5 årkr 2771 per husstand (kr 1385,50 per forelder)
Tillegg for barn 6-10 årkr 3675 per husstand (kr 1837,5 per forelder)
Tillegg for barn 11-17 årkr 4640 per husstand (kr 2320 per forelder)

For utleggstrekk som begynte å løpe før 1. juli 2018, er satsene noe lavere.

Satser for boutgifter
AntallTotalt
Ettroms bolig kr 8500
Toroms bolig kr 11 000
Treroms bolig kr 13 500
Fireroms bolig kr 17 000

 

Kontakt Kemnerkontoret