Betalingsavtale for skatt

Satser for livsopphold og boutgifter

Betalingsutsettelse

Opplever du økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen, kan du søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav.

Skatteetaten overtar disse oppgavene

1. november 2020 overtar Skatteetaten kommunens skatteoppkreveroppgaver. Har du en sak under behandling da, blir den automatisk overført til Skatteetaten.

Når vi vurderer en søknad om betalingsavtale eller størrelsen på et utleggstrekk, tar vi utgangspunkt i følgende satser.
Satser for livsopphold per måned
Antall medlemmer i husstandenSatser
Enslig voksen kr 8989
Samboer eller ektefellekr 15 223 (kr 7611 per person)
Tillegg for barn 0-5 årkr 2877 per husstand (kr 1438,50 per forelder)
Tillegg for barn 6-10 årkr 3816 per husstand (kr 1908 per forelder)
Tillegg for barn 11-17 årkr 4818 per husstand (kr 2409 per forelder)

For utleggstrekk som begynte å løpe før 1. juli 2020, er satsene noe lavere.

Satser for boutgifter
AntallTotalt
Ettroms bolig kr 8500
Toroms bolig kr 11 000
Treroms bolig kr 13 500
Fireroms bolig kr 17 000

 

Kontakt Kemnerkontoret