Betalingsvansker skatt

Betalingsavtale for skatt

Betalingsutsettelse

Opplever du økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen, kan du søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav.

Skatteetaten overtar disse oppgavene

1. november 2020 overtar Skatteetaten kommunens skatteoppkreveroppgaver. Har du en sak under behandling da, blir den automatisk overført til Skatteetaten.

For deg som ikke kan betale skatten nå, og vil søke om betalingsavtale. En betalingsavtale kan være avtale om betalingsutsettelse, avdrag eller en kombinasjon av begge deler.

Hovedregel: Skatten skal betales ved forfall

Betaler du ikke ved forfall, må du betale forsinkelsesrenter. Hvis du fortsatt lar være å betale, plikter vi å innfordre pengene ved tvang. Da kan vi for eksempel trekke deg i lønn eller ytelser. Dette kalles utleggstrekk. Vi kan også ta pant i eiendelene dine. Dette kalles utleggsforretning. Både utleggstrekk og utleggsforretning gjør at du får betalingsanmerkning.

Har du problemer med å betale i tide, er det viktig at du søker hjelp så tidlig som mulig.

Vilkår for å få betalingsavtale

Det er strenge vilkår for å få en betalingsavtale. Alle vilkårene må være oppfylt:

 • Du har ikke mulighet til å betale på vanlig måte
 • Du må komme med et forslag til nedbetalingsplan
 • Tilbudet må være det beste du kan komme med
 • Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn ved tvangsinnfordring, som utleggstrekk eller utleggsforretning

I tillegg vurderer vi om det vil være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen om du får en slik avtale.

Les om vilkårene for betalingsavtale hos Skatteetaten (se særlig pkt. 3.1. og 3.2).

Slik søker du om betalingsavtale - personlig skattyter

Er du lønnsmottaker, pensjonist, driver enkeltpersonforetak eller er deltaker i ansvarlig selskap, er du personlig skattyter.

 • Det er raskest å søke om betalingsavtale elektronisk
 • Søker du elektronisk må du laste opp alle nødvendige vedlegg digitalt.
 • Alle inntekter og utgifter må dokumenteres
 • Som vedlegg godtar vi foto av papirdokument tatt med mobiltelefon/kamera eller skjermfoto fra datamaskinen.

Søknad per post:
Kan du ikke sende inn alle vedlegg elektronisk, må du sende inn søknadsskjema på papir. Da vil det ta lengre tid før du får svar på søknaden din.

Slik søker du betalingsavtale på grunn av sykdom, dødsfall mv. som gjør at du midlertidig ikke kan betale skattekravet ditt

Du kan søke om en betalingsavtale hvis du ikke kan betale skatten ved forfall på grunn av for eksempel alvorlig sykdom, dødsfall i familien, langvarig arbeidsledighet, samlivsbrudd mv. Du må dokumentere årsaken (for eksempel sykdom), og at dette er grunnen til betalingsproblemene dine.

Skal du søke om betalingsavtale på grunn av sykdom, dødsfall mv., bruker du Søknad om betalingsutsettelse eller betalingsnedsettelse av skatte- og avgiftskrav av hensyn til skyldner – papirskjema (pdf).

Trenger du hjelp?

Slik søker du om betalingsavtale - upersonlig skattyter

Aksjeselskaper, Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), verdipapirfond og banker er upersonlige skattytere.

Vi tar bare hensyn til dokumenterte opplysninger når vi behandler søknaden. Bedrifter må legge ved disse dokumentene:

 • siste årsregnskap
 • likviditetsbudsjett for den aktuelle søknadsperioden
 • en oppstilling over selskapets eiendeler og gjeld

Betalingsavtale for bedrifter - elektronisk søknad

Kontakt Kemnerkontoret