Arbeidsgivere

Kurs for arbeidsgivere

Betalingsutsettelse

Opplever du økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen, kan du søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav.

Skatteetaten overtar disse oppgavene

1. november 2020 overtar Skatteetaten kommunens skatteoppkreveroppgaver. Har du en sak under behandling da, blir den automatisk overført til Skatteetaten.

Kemnerkontoret holder ikke flere kurs for arbeidsgivere.

Skatteoppkreveroppgavene til Kemnerkontoret overføres til Skatteetaten fra 1. november 2020.