Til innhold

A-ordningen

A-ordningen er navnet på rapporteringsordningen for ansettelses- og inntektsopplysninger fra arbeidsgivere og andre opplysningspliktige til Skatteetaten (inkl. skatteoppkrever), Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB).

A-melding

Du skal for hver måned sende inn a-melding med opplysninger om alle ansatte, status for deres arbeidsforhold, trukket forskuddstrekk, utbetalt lønn, naturalytelser med mer. Du skal også rapportere alle opplysninger om beregning av arbeidsgiveravgift for måneden.

Du skal rapportere lønn og andre ytelser etter kontantprinsippet. Det betyr at du må rapportere alle utbetalinger i januar  i a-meldingen for januar, senest den 5. februar. Det spiller ingen rolle om det er lønn for januar eller etterskuddsbetalt lønn for desember året før. Det er utbetalingsdato som styrer fristen for rapportering i a-meldingen.

Frister for levering av a-melding og betaling

Elektronisk innsending

A-meldingen skal som hovedregel leveres elektronisk. Du kan sende opplysningene via lønns- og personalsystemet ditt, eller ved å registrere direkte i Altinn.

Betaling

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal du betale til Oslo kemnerkontor annenhver måned og arbeidsgiver har plikt til å ha skattetrekkskonto eller en garanti for skattetrekk.

Mer informasjon

skatteetaten.no finner du blant annet:

Lønns-ABC for a-ordningen

Oslo kemnerkontoret har i samarbeid med Skattedirektoratet utarbeidet Lønns-ABC. Den viser hvordan de vanligste ytelsene skal behandles når det gjelder skattetrekk, arbeidsgiveravgift og innrapportering i a-meldingen.

Rapportering for 2014 og tidligere

A-ordningen gjelder for lønn, ytelser mv. utbetalt fra 1. januar 2015. Hvis du skal endre opplysninger for inntektsåret 2014 eller tidligere år, må du rapportere dette via terminoppgave/lønns- og trekkoppgave/årsoppgave. Du kan ikke rapportere dette via a-meldingen.

 

Kontakt Kemnerkontoret


Kemnerkontoret

Telefon: 23 00 80 00

Besøksadresse
Nydalsveien 24, 0484 OSLO

Postadresse
Postboks 4594 Nydalen

Kontaktskjema for e-posthenvendelser

Chat med kundesenteret på Oslo kemnerkontor