Til innhold

Åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Oslo

Oslo kommunes åpningstidsforskrift regulerer åpningstidene. I tillegg kan bydelsutvalgene fastsette åpningstider i egen bydel.

Sentrum

Serveringssteder i sentrum skal holde lukket mellom kl 03:30 og kl. 06:00. Disse åpningstidene gjelder også for uteserveringer i indre del av sentrum. Uteserveringsteder ellers i sentrum skal holde lukket mellom 24:00 og 06:00. Byrådet avgjør etter en konkret, individuell vurdering hvilken del av sentrum serveringsstedet tilhører.

Utenfor sentrum

Der hvor bydelene har fastsatt egne åpningstider for sin bydel, gjelder disse. Bydelenes åpningstider kan avvike fra det som følger nedenfor.

  • I boligområder:
    Serveringssteder i boligområder skal alltid holde lukket inne mellom kl. 01:00 og kl. 06:00. Uteserveringer skal holde lukket mellom kl. 22:00 og kl. 06:00. Byrådet avgjør etter en konkret, individuell vurdering om serveringsstedet befinner seg i boligområder utenfor sentrum.
  • Utenfor boligområder:
    Serveringssteder utenfor boligområder skal holde lukket inne mellom kl. 03:30 og kl. 06:00. Uteserveringer skal holde lukket mellom 24:00 og 06:00. Byrådet avgjør etter en konkret, individuell vurdering om serveringsstedet befinner seg i eller utenfor sentrum eller boligområder.

Bakgårder

Hovedregelen er at uteservering i bakgårder med boliger skal være lukket mellom kl. 20:00 og 09:00.

Bydeler som har fastsatt egne åpningstider

Som en forsøksordning fram til 30.09.2020 kan bydelsutvalgene avgjøre åpningstidene på skjenkesteder i egen bydel. Sentrumsområdet omfattes ikke av forsøket. Næringsetaten fatter vedtak om åpningstid på grunnlag av bydelsutvalgenes bestemmelser. Følgende bydeler har fastsatt egne åpningstider: