Søke bevilling eller gjøre endringer

Alle salgs- og skjenkebevillinger er automatisk forlenget til 30. september 2024

Det er ikke nødvendig å søke om fornyelse av bevilling.