Til innhold

Skjenkebevilling for åpent arrangement

Når trenger du skjenkebevilling for et åpent arrangement?

Skal du ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område, må du søke om skjenkebevilling for arrangementet.

Hvilke krav må du oppfylle?

  • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være over 20 år.
  • Hvis det blir skjenkekontroll under arrangementet, må du kunne vise kvittering for betalt bevillingsgebyr.
  • Du må levere omsetningsoppgave elektronisk senest 14 dager etter arrangementet.

Hva koster det?

Det avhenger av hvor mye alkohol som omsettes. Minstegebyret er for tiden kr. 4 400. Dette må betales når du søker om bevilling. Disse pengene får du ikke tilbakebetalt selv om søknaden ikke innvilges. Hvis søknaden innvilges, må du sende elektronisk omsetningsoppgave til Næringsetaten senest 14 dager etter arrangementet. Størrelsen på det endelige bevillingsgebyret, blir utregnet på bakgrunn av hvor mye alkohol som er solgt.

Her sender du inn omsetningsoppgaven

Hvordan søke?

Du må søke senest 14 dager før arrangementet. Ved større arranjgementer må du søke ennå tidligere.

Næringsetaten har kun elektroniske søknadsskjemaer. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Det er mulig å mellomlagre søknadsskjemaet, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. Du får ikke sendt søknaden før alle nødvendige vedlegg er lagt ved.

Vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling for åpent arrangement

  • I søknaden må du beskrive type arrangement, vakthold, hvordan arrangementet er tenkt gjennomført og hvor mange besøkende du regner med å ha.
  • Dersom arrangementet skal holdes utendørs må du legge ved grunneiers tillatelse, tegning eller skisse over arrangementsområdet.

Søk om skjenkebevilling for et åpent arrangement her


Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er vanligvis 14 dager fra søknaden er mottatt. Ved større arrangementer kan behandlingstiden bli lengre. Næringsetaten sender alltid ut svar straks saken er ferdigbehandlet. Du får svar på epost hvis du har oppgitt epostadresse. Hvis ikke får du svar pr. brev.