Tilsynsresultater

Oversikt over steder som har fått inndratt bevillingen i 2018

Full skjenkestopp i Oslo

Det er full skjenkestopp i Oslo som følge av koronasituasjonen. Dette gjelder foreløpig til og med 21. januar 2021. Fordelingen av ekstra statlige midler til serveringssteder med skjenkebevilling i Oslo kommune er nå klar.

Oversikt over steder som har fått inndratt bevillingen i 2018:
Navn på stedType bevillingTidÅrsak
Fru Burums, Skovveien 3Skjenkebevilling7 dagerFlere tilfeller av skjenking til åpenbart påvirkede personer.
Oslo sportsbar, Schweigaards gate 50 AServerings- og skjenkebevillingUt bevillingsperiodenBevillingene er ugyldiggjort fordi det er gitt feil opplysninger i søknadsprosessen
Kickoff sportsbar, Waldemar Thranes gate 65Serveringsbevilling9 dagerFlere tilfeller av skjenking til åpenbart påvirkede personer.
Star Gate, Grønland 2Serveringsbevillingen er tilbakekalt og skjenkebevillingen inndrattUt bevillingsperiodenØkonomisk vandel
Sofies mat- og vinhus, Sofies gate 15Serveringsbevillingen er tilbakekalt og skjenkebevillingen inndrattUt bevillingsperiodenØkonomisk vandel
Cin Cin cafeé, Akersgata 47Skjenkebevilling11 dagerUforsvarlig drift, brudd på skjenketiden, manglende styrer og stedfortreder og manglende levering av omsetningsoppgaver.
Enga pub, Vålerenggata 5Skjenkebevilling10 dagerUforsvarlig drift, brudd på tidsbestemmelsene og åpenbart påvirket person på stedet.
Eilefs Landhandleri, Kristian IVs gate 1Skjenkebevilling8 dagerFlere tilfeller av skjenking til åpenbart påvirkede personer og ett tilfelle hvor alkohol ble tatt med ut av skjenkeområdet.
Vinny’s Kebab, Storgata 32ServeringsbevillingUt bevillingsperiodenServeringsbevillingen er tilbakekalt på grunn av politimessige forhold
Naboens pub, Toftes gate 30Skjenkebevilling11 dagerUforsvarlig drift, skjenking til åpenbart påvirket og åpenbart påvirket person i lokalet.
Bar Django, Thorvald Meyers gate 25Skjenkebevilling7 dagerBrudd på skjenketiden, skjenking åpenbart påvirket person og brudd på reglene om styrer og stedfortreder
Champagneria, Frognerveien 2Skjenkebevilling10 dagerFlere tilfeller av skjenking til åpenbart påvirkede personer, åpenbart påvirkede personer i lokalet, alkholreklame.
Alexandria cafe, Thorvald Meyers gate 85Serverings- og skjenkebevillingUt bevillingsperiodenServeringsbevillingen er tilbakekalt og skjenkebevillingen er inndratt på grunn av økonomisk vandel
Sir Winston, Karl Johans gate 10Skjenkebevilling7 dagerFlere tilfeller av skjenking til åpenbart påvirkede personer.
Dubliners, Rådhusgata 28Skjenkebevilling8 dagerSkjenking til åpenbart påvirket person, brudd på skjenketiden, alkohol tatt med ut av lokalet.
Hanoi restaurant, Vogts gate 38ServeringsbevillingUt bevillingsperiodenServeringsbevillingen er tilbakekalt på grunn av økonomisk vandel.
Champs Bar, Sonja Henies plass 2Skjenkebevilling7 dagerFlere tilfeller av skjenking til åpenbart påvirkede personer, og åpenbart påvirkede personer i lokalet.