Tilsynsresultater

Inndragning av bevilling i 2015

Full skjenkestopp i Oslo

Det er full skjenkestopp i Oslo som følge av koronasituasjonen. Dette gjelder foreløpig til og med 21. januar 2021. Fordelingen av ekstra statlige midler til serveringssteder med skjenkebevilling i Oslo kommune er nå klar.

Oversikt over steder som fikk inndratt bevilling i 2015.
Navn på stedType bevillingLengdeÅrsak
Bar og Cigar, C. J. Hambros plass 2 cSkjenkebevillingUt bevillingsperioden#Vandel****
Diplomaten, Fridtjof Nansens plass 8Serverings- og skjenkebevillingUt bevillingsperioden#Vandel**** og politimessige forhold*
Kniven, Bernt Ankers gate 5Skjenkebevilling1 ukeSkjenking til åpenbart påvirkede**
Nox og Sollihagen, Observatoriegata 2 BSkjenkebevilling1 ukeDiskriminering
Baroque, Bygdøy allé 5Skjenkebevilling2 ukerDiskriminering
Haugerud Bistro, Rundtjernveien 6Skjenkebevilling10 dagerDet ble skjenket alkohol selv om bevillingen var inndratt
Ariana cafebar, Gunnar Schelderups vei 13 cSkjenkebevillingFrem til søknad om ny stedfortreder er levertStedet mangler stedfortreder
Gudruns, Karl Johans gate 10Skjenkebevilling2 ukerOverskjenking** og åpenbart påvirkede personer i lokalet***
Italos pasta og pizza, Jernbanetorget 6Skjenkebevilling1 ukeStedet har ikke godkjent styrer eller stedfortreder
Saif dagligvarer, Hedmarksgata 10 BSalgsbevillingMinimum 1 ukeStedet har ikke godkjent styrer eller stedfortreder
Lime Sagene, Maridalsveien 154SalgsbevillingMinimum 4 ukerOmsetningsoppgave ikke levert*****
Le Meo Sushi, Mandalls gate 10SkjenkebevillingMinimum 4 ukerOmsetningsoppgave ikke levert*****
Art of sushi, Elisenbergveien 19Serverings- og skjenkebevillingUt bevillingsperiodenServeringsbevillingen er tilbakekalt og skjenkebevillingen er inndratt fordi stedet ikke har godkjent daglig leder, styrer eller stedfortreder
Next door, Romsås senter 1Skjenkebevilling1 ukeSkjenking til mindreårig
St Raw, Eilert Sundts gate 39Skjenkebevilling6 ukerDet ble skjenket alkohol selv om bevillingen var inndratt
Ivars kro, Grønland 14Skjenkebevilling1 ukeSkjenking til åpenbart påvirkede **
Sakae Sushi, Huitfeldts gate 12 aServeringsbevillingInntil videreBevillingen er suspendert på grunn av politimessige forhold *
Velferden studentpub, Sognsveien 218SkjenkebevillingMinimum 4 ukerOmsetningsoppgave ikke levert *****
Risløkka kolonial, RisløkkallèenSalgsbevillingMinimum 4 ukerOmsetningsoppgave ikke levert *****
Baroque, Bygdøy allè 5Skjenkebevilling1 ukeGjentatt diskriminering
Glade munk, Storgata 24Skjenkebevilling1 ukeSkjenking til åpenbart påvirkede** og åpenbart påvirkede i lokalet***
Restaurant Olsen, Østensjøveien 64Skjenkebevilling1 ukeSkjenking til åpenbart påvirkede**
Brasseriet, Gladengveien 4 Skjenkebevilling Minimum 4 uker Omsetningsoppgave ikke levert *****
Alfies pub/Bobs pub, Grønland 3 Skjenkebevilling Minimum 4 uker Omsetningsoppgave ikke levert *****
Mets sportsbar og spiseri, Hagegata 39 Skjenkebevilling Minimum 4 ukerOmsetningsoppgave ikke levert *****
Deja Vu Cafe Bar, Frognerveien 58 Skjenkebevilling Minimum 4 ukerOmsetningsoppgave ikke levert *****
Fred Bistro, Normannsgata 5 Skjenkebevilling Minimum 4 ukerOmsetningsoppgave ikke levert *****
Mini Sushi, Fridtjof Nansens vei 2 Skjenkebevilling Minimum 4 ukerOmsetningsoppgave ikke levert *****
Art of Sushi, Elisenbergveien 19 Skjenkebevilling Minimum 4 ukerOmsetningsoppgave ikke levert *****
Strandpaviljongen, Ljansbruveien 6 Skjenkebevilling Minimum 4 ukerOmsetningsoppgave ikke levert *****
Savoia, Frognerveien 1 Skjenkebevilling Minimum 4 ukerOmsetningsoppgave ikke levert *****
Gainas Lille Cafe, Niels Juels gate 45 Skjenkebevilling Minimum 4 ukerOmsetningsoppgave ikke levert *****
Calmeyers matsenter, Calmeyers gate 8Salgsbevilling Minimum 4 ukerOmsetningsoppgave ikke levert *****
Lime Dalsbergstien, Dalsbergstien 2Salgsbevilling Minimum 4 ukerOmsetningsoppgave ikke levert *****
Lime Lille Tøyen, Økernveien 45Salgsbevilling Minimum 4 ukerOmsetningsoppgave ikke levert *****
Welhavens cafe, Welhavens gate 21Serverings- og skjenkebevillingUt bevllingsperiodenServeringsbevillingen er tilbakekalt og skjenkebevillingen er inndratt på grunn av politimessige forhold
Grorud Mat, Stjerneblokkveien 6Salgsbevilling3 ukerSalg av alkohol til en mindreårig fra en mindreårig
Nye Hjørnet kro, Eiriks gate 17Skjenkebevilling2 ukerSkjenking til åpenbart påvirkede** og åpenbart påvirkede i lokalet***
Møllers cafe, Mariboes gate 9Skjenkebevilling1 ukeSkjenking til åpenbart påvirkede** og åpenbart påvirkede i lokalet***
Lekter'n, Stranden 3Skjenkebevilling2 ukerSkjenking til åpenbart påvirkede** og åpenbart påvirkede i lokalet***påvirkede i lokalet***
Osteklokken, Gimleveien 22Skjenkebevilling2 ukerDet ble skjenket alkohol selv om bevillingen var inndratt
Best Friend Sushi, Grill & More, Torggata 16Skjenkebevilling7 ukerDet ble skjenket alkohol flere ganger selv om bevillingen var inndratt
Club Skansen, Rådhusgaten 25Skjenkebevilling2 ukerOverskjenking** og åpenbart påvirkede i lokalet***
Westerdals Fubar, Schweigaards gate 14Skjenkebevilling6 ukerDet ble skjenket alkohol selv om bevillingen var inndratt
To kokker, Brugata 3BSkjenkebevilling1 ukeOverskjenking**

*Forhold av politimessig art: Ordensforstyrrelser, vold, salg og bruk av narkotika og liknende forhold tilknyttet skjenkestedet, typisk dokumentert gjennom politirapporter.

**Skjenking til åpenbart påvirkede: At en person som er åpenbart påvirket av rusmidler på et skjenkested får servert eller drikker alkohol.

***Åpenbart påvirket person i lokalet: At det befinner seg en person som er åpenbart påvirket av rusmidler på skjenkestedet, som ikke blir vist ut av personalet.

****Vandel: Alkoholloven krever at sentrale personer tilknyttet driften av skjenkestedet ikke har forbrutt seg mot alkoholloven, skatte-, avgifts- og regnskapsloven.

*****Omsetningsoppgave: Alle bevillingshavere skal hvert år betale et bevillingsgebyr for å opprettholde retten til å skjenke eller selge alkoholholdig drikk. Størrelsen på bevillingsgebyret blir fastsatt på bakgrunn av opplysningene i omsetningsoppgaven.

#Ut fireårsperioden: En kommunal salgs- eller skjenkebevilling gis for inntil fire år om gangen.