Kontakt SaLTo-koordinator

SaLTo-koordinator har taushetsplikt, og du kan drøfte saker anonymt.

Når kan du kontakte oss?

Kontakt oss hvis du

  • har ideer eller ønsker å bidra i det forebyggende samarbeidet
  • er bekymret for kriminalitet eller rus i nærmiljøet ditt
  • er bekymret for radikalisering eller ekstremisme i bydelen
  • er utsatt for kriminalitet, eller kjenner noen som er det
  • er bekymret for barnet ditt
  • ønsker informasjon om arbeid for et trygt ungdomsmiljø i bydelen
  • trenger hjelp til å finne tiltak eller tjenester som driver forebygging eller tilbyr hjelp

Kontakt SaLT-o-koordinator i bydelen

Kontakt SaLTo-koordinator i sentrum (Uteseksjonen)

Nana Mensah

Kontakt SaLTo-team i Utdanningsetaten

Kari Odden

Eivind Svennar

Szilvia Baján-Skog

Kontakt Oss

Kontakt SaLTo-sekretariatet

salto@vel.oslo.kommune.no

Faglig leder

Hege Bøhm Ottar
Tlf: 91390984
E-post: hege.bohm.ottar@vel.oslo.kommune.no

Prosjektleder
Marianne Borgan
E-post: marianne.borgan@vel.oslo.kommune.no

Henvendelser fra media

kommunikasjon@vel.oslo.kommune.no