Leie av Rådhusplassen

Du kan søke om å leie hele eller deler av Rådhusplassen til ulike arrangementer. Unntaket er juli måned som er en arrangementsfri periode.

Planlagte arrangementer

Her finner en oversikt over arrangementer på Rådhusplassen i rådhusets kalender.

Retningslinjer for leie

Alle arrangementer skal

  • ivareta plassens representativitet
  • ha et allment innhold
  • være gratis for publikum 

Arrangementet bør

  • være uten fysiske stengsler som hindrer nødvendig trafikk
  • ha begrenset kommersiell aktivitet
  • unngå dominerende profilering av sponsorer og lignende
  • ikke være sjenerende for rådhuset eller rådhusets naboer 

Rådhusplassen kan ikke brukes til lukkede arrangementer, eller som markedsføringsarena for produkter, produktlanseringer, bedrifter, næringsliv eller reiseliv.

Fullstendige retningslinjer og priser for leie av Rådhusplassen (pdf).

Fullstendige retningslinjer for leie av Rådhusplassen (odt).

Kart over Rådhusplassen (PDF)

Kart over Rådhusplassen (jpeg)

Slik søker du om å leie

Du må søke senest seks uker før det planlagte arrangementet. Både enkeltpersoner og organisasjoner, selskaper, foreninger og lag kan søke.
Vedlegg du trenger for å søke:

  • arrangementssted vist på kart eller foto som angir områdets yttergrenser

Søk om å leie (logg på)

Relevante lenker

Kontaktinformasjon

Rådhusets forvaltningstjeneste
Rådhuset
0037 OSLO
postmottak@rft.oslo.kommune.no
Telefon: 23 46 19 40