Mottakelser i Oslo rådhus

Når kan det gis mottakelser i Rådhuset?

  • Når kommunen selv tar initiativ til det og har en vertskapsforpliktelse.
  • I tilknytning til nordiske, europeiske og internasjonale kongresser og konferanser, og ved norske konferanser av en viss størrelse og som har en bred offentlig interesse.
  • I tilknytning til kultur- og idrettsarrangement av stor betydning for byen, eller hvor Oslo som hovedstad har en særskilt vertskapsforpliktelse.
  • Når landsomfattende organisasjoner, organisasjoner med særlig tilknytning til Oslo, eller kommunens egne etater, feirer jubileer.

Bruk av Rådhushallen, Bankettsalen, Festgalleriet og Munchrommet (festlokalene)

Festlokalene kan stilles til disposisjon for middager for større nasjonale institusjoner ved jubileer. Festlokalene kan også stilles til disposisjon for festmøter og andre tilstelninger av offentlig interesse. Eksempler på slike arrangementer er Human-Etisk forbunds avvikling av humanistiske konfirmasjoner og navnefester, statsborgerseremonier, og utdeling av Nobels fredspris.

Ved slik bruk må arrangør betale Oslo kommune for bruken. Dette gjelder også ved festmøter hvor kommunen inviterer til påfølgende mottakelse.

Utleie

Festlokalene kan leies ut til middager, lunsjer og festmøter når forretningsutvalget av helt spesielle grunner mener at dette er viktig for byen eller nasjonen. Ved utleie gjelder egne priser for leie og servering.

Hvordan søke?

All bruk av Rådhushallen eller de andre festlokalene avgjøres av forretningsutvalget. Skriftlig søknad sendes postmottak@oslobystyre.no.

For mer informasjon se retningslinjer for representasjon i Oslo rådhus (PDF).

Har du spørsmål om søknadsprosessen, kan du ta kontakt Bystyrets sekretariat via e-post: postmottak@oslobystyre.no.

Begrensninger på bruk

Festlokalene skal ikke benyttes i utstillingssammenheng, og skal ikke benyttes til konsertformål med mindre det er gitt særskilt tillatelse. Festlokalene skal ikke benyttes til politiske markeringer eller religiøse møter. Som hovedregel skal det ikke tas inngangspenger til arrangement. Kommersielle arrangementer og bruk av reklame er ikke tillatt i festlokalene.

Prisutdelinger i Oslo rådhus skal være forbeholdt Oslo kommunes egne priser. Unntak kan gjøres i helt spesielle tilfeller, hvor dette er begrunnet ut fra hensynet til kommunens eller nasjonens interesser.

Forespørsler om pris- eller medaljeutdeling i Oslo rådhus sendes til Bystyrets sekretariat på e-post: postmottak@oslobystyre.no.