Til innhold
Prosjekter

VeiHint

Hvordan få flere til å overholde reguleringene i Oslo sentrum?

VeiHint

Formålet med dette pilotprosjektet er å teste om vi kan få flere til å overholde motorvognforbud i Oslo sentrum.

VeiHint piloten tar utgangspunkt i kjøremønsteret som ble innført i Oslo sentrum i 2018, hvor det ble satt opp flere forbudt for motorvogn skilt. Dette forbudet setter restriksjoner på hvor visse kjøretøy kan kjøre. I utvalgt område for testing er forbudt for motorvogn skilt kombinert med underskiltet «gjelder ikke buss i rute». Det viser seg at flere bilistgrupper ikke overholder trafikkreglene. VeiHint piloten undersøker hvordan vi kan få flere til å overholde trafikkreguleringene i Oslo sentrum. 

Målet er å endre adferden ved å gi sjåføren «hint» om at h*n har eller er i ferd med å kjøre feil. Erfaringer fra pilotprosjektet vil ha overføringsverdi til andre geografiske områder. Vi vil jobbe tett sammen med aktuelle interesseorganisasjoner for å sikre tidlig og kontinuerlig brukermedvirkning.

Hva gjør vi nå?

Basert på innsiktsarbeid ser vi at det kan være utfordrende å se forbudt for motorvogn skilt tidlig nok. I tillegg er det også observert flere farlige forbikjøringer. Derfor ønsker vi først å teste effekten av bedre informasjon i form av påbudt kjøreretning skilt (blått skilt med piler som viser tillat kjøreretning med underskilt «gjelder ikke buss i rute»). Skiltene er satt opp i Tollbugata og Rosenkrantz gate for å støtte eksisterende forbudt for motorvogn skilt i Stortingsgata og Nedre Vollgate. I tillegg blir kvartalet mellom Prinsens gate og Tollbugata i Nedre Vollgate oppmerket med dobbel sperrelinje for å redusere forbikjøring av busser på holdeplassene. For å måle effekten er det satt opp telleutstyr.

Formål

  • Få flere til å overholde forbudt for motorvogn på gate- og veinettet i Oslo sentrum uten håndheving.
  • Innhente ny innsikt på hvordan teknologi kan benyttes for å oppnå mål om å få flere til å overholde trafikkregulering på gate- og veinettet i Oslo sentrum uten håndheving.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er hovedansvarlig for gjennomføring av pilotprosjektet.

Smartere transport i Oslo-regionen

Pilotprosjektet VeiHint er en del Smartere transport i Oslo-regionen. Smartere transport i Oslo-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten, Statens Vegvesen og Ruter. 

De andre pilotprosjektene i Smartere transport i Oslo-regionen som Bymiljøetaten har ansvar for er: