Turistmobilitet

Hvordan finne nye bærekraftige transporttilbud for turister som tar hensyn til byen, innbyggerne og næringslivet?

Kontakt

E-post

Besøksadresse

Karvesvingen 3, 0579 OSLO

Om prosjektet

I pilotprosjektet Turistmobilitet innhenter vi innsikt om turistene sine transportbehov for å kunne identifisere nye løsninger og gjøre det lettere for turister å velge miljøvennlige transportalternativ i Oslo sentrum. Vi ser for oss å teste enkelte konsepter i liten skala for å lære hvilke løsninger som kan gi ønsket effekt.

Visjonen til Turistmobilitet er at alle som besøker Oslo opplever at det er enkelt og effektivt å komme seg rundt med bærekraftige løsninger som tar hensyn til byen, innbyggerne og næringslivet.

Bakgrunn

Oslo kommune ønsker å frigjøre areal til byliv, øke fremkommeligheten for kollektivtransport og fremme grønne transportvalg. Politiske målsetninger om reduserte utslipp og prioritering av gående, syklende og kollektivtrafikk i sentrumsgater vil blant annet medføre mindre tilgjengelighet for turistbusser i Oslo sentrum. Til tross for dette skal turister kjenne seg velkomne i Oslo sentrum, og de skal oppleve at det er lett å drive med sightseeing og komme seg rundt i byen. For å oppnå dette trenger vi å bli bedre kjent med turistene sine transportbehov. Prosjektet Turistmobilitet ble etablert for å innhente innsikt og komme med forslag til nye løsninger.

Involverer turister og næringsliv

Turistmobilitet legger opp til tett involvering av turister og næringslivet innenfor et avgrenset omfang for å raskt kunne komme opp med nye ideer og konsepter. Vi ser for oss muligheten til å gjennomføre flere runder hvor vi for eksempel tar for oss forskjellige behov, målgrupper eller utforsker utvalgte konsepter i mer detalj.

Pilotprosjektet skal ikke utarbeide langsiktig strategi for turistmobilitet i Oslo sentrum.

Mål 

  • Forberede Oslo kommune og mobilitetsaktører på en situasjon der turistbusser ikke lengre kan parkere eller gjennomføre av- og påstigning i Oslo sentrum i samme grad som i dag
  • Fremme forslag som legger til rette for bærekraftig transporttilbud for turister som tar hensyn til byen, innbyggerne og næringslivet

Hvordan påvirkes prosjektet av COVID-19?

I en normal situasjon ville vi lagt opp til en rekke intervjuer med turister som oppholder seg i Oslo, men på grunn av smittefaren vil vi fokusere mer på å komme i kontakt med turister som har besøkt byen tidligere og de som hadde planlagt å reise til Oslo i år. Vi har god erfaring med brukermedvirkning via digitale kanaler i andre prosjekter. 

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er hovedansvarlig for gjennomføring av pilotprosjektet.

Smartere transport i Oslo-regionen

Pilotprosjektet Turistmobilitet er en del av Smartere transport i Oslo-regionen. Smartere transport i Oslo-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten, Statens Vegvesen og Ruter. 

De andre pilotprosjektene i Smartere transport i Oslo-regionen som Bymiljøetaten har ansvar for er: