Til innhold
Prosjekter

Trafikkavvikling Ring 1

Hvordan forbedre informasjon om kjøremønster og trafikkavvikling i Oslo sentrum?

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Kontakt

E-post

Besøksadresse

Bymiljøetaten, Karvesvingen 3, 0579 OSLO

Trafikkavvikling Ring 1

I pilotprosjektet Trafikkavvikling Ring 1 utforsker vi hvordan vi på en god måte kan dele informasjon om aktiviteter og hendelser som påvirker trafikkavvikling og kjøremønsteret i Oslo sentrum.

Å drive med vare- og nyttetransport transport i Oslo Sentrum kan være krevende. Høsten 2018 gjorde Bymiljøetaten et innsiktsprosjekt i samarbeid med Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter (LUKS) og Oslo håndverks- og industriforening (OHIF) som handlet om vare- og nyttetransport i sentrum. Her fikk vi mer kunnskap om ulike utfordringer, blant annet kom det frem at informasjonen om planlagte aktiviteter og hendelser ikke er god nok.

Vi starter enkelt og øker kompleksiteten i pilotprosjektet etter hvert. I første omgang jobber vi med å finne ut hvilken informasjon det er behov for, hvilket format den bør komme i og hvor ofte med mer. Læringen fra denne piloten vil ha overføringsverdi til andre geografiske områder og målgrupper. Vi jobber tett sammen med aktuelle interesseorganisasjoner for å sikre kontinuerlig brukermedvirkning.

Digitalt kart over veiarbeider

Pilotprosjektet tester nå et digitalt kart som viser arbeid innenfor Ring 1 som påvirker fremkommelighet i trafikken. Formålet med dette kartet er å holde trafikanter oppdatert på arbeid, graving, arrangement og lignende i vegareal som kan påvirke fremkommelighet innenfor Ring 1. Kartet blir oppdatert annenhver uke og er tilgjengelig for alle. 

Du finner kartet her eller via kommunen sin nettside under tittelen "Veiarbeid innenfor Ring 1" her. Fargen på markøren i kartet indikerer konsekvensen på trafikkavvikling. Blå firkant betyr at arbeidet er godkjent, men ikke er påbegynt. Du kan klikke på markørene for å få mer informasjon. (Dersom du ikke får en «tekstboks» når du klikker på en markør bør du sjekke skjerminnstillingene dine: Høyreklikk på skrivebordet, velg «skjerminnstillinger» og sett størrelse på tekst, apper og andre element til 100 %).

Vi tar gjerne imot innspill på kartløsningen! Tilbakemeldinger kan sendes til pilot- prosjektet via e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk emnefeltet med «Trafikkavvikling Ring 1».

Formål 

  • Effektivisere tilgang til gateareal for vareleverandører og håndverkere
  • Gjøre arbeidsdagene til transportørene mer forutsigbar
  • Redusere letekjøring i sentrum
  • Forbedre trafikkavviklingen og redusere feil bruk av gateareal

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er hovedansvarlig for gjennomføring av pilotprosjektet.

Smartere transport i Oslo-regionen

Pilotprosjektet Trafikkavvikling Ring 1 er en del av Smartere transport i Oslo-regionen. Smartere transport i Oslo-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten, Statens vegvesen og Ruter. 

De andre pilotprosjektene i Smartere transport i Oslo-regionen som Bymiljøetaten har ansvar for er: