TimeKred

TimeKred er et samarbeid mellom Områdeløft Tøyen, Bydel Gamle Oslo, Bydel Nordstrand og Bydel Frogner. KREM og Nedenfra ideelt AS har bistått i utviklingen. TimeKred er støttet av Velferdsetaten og Oslo kommune.

Kontakt

https://www.timekred.no/

Hva er Timekred?

TimeKred er et samarbeid mellom Områdeløft Tøyen, Bydel Gamle Oslo, Bydel Nordstrand og Bydel Frogner. KREM og Nedenfra ideelt AS har bistått i utviklingen. TimeKred er støttet av Velferdsetaten og Oslo kommune.

Hva er TimeKred?

TimeKred er Kred du tjener ved å bidra med din tid og innsats til en aktivitet eller et prosjekt hos våre tjenepartnere. Kontakt oss hvis du vil tjene Kred, og vi setter deg i kontakt med tjenepartnere som kan være aktuelle for deg. En “tjenepartner” er en virksomhet, aktivitet eller et prosjekt som forvalter et budsjett med Kred som virkemiddel til å stimulere til økt frivillighet og deltakelse. 

TimeKred er inspirert av britiske Spice Time Credits. I løpet av få år har Spice Time Credits oppnådd betydelige samfunnseffekter gjennom sitt arbeid i en rekke lokalsamfunn. I samarbeid med Cambridge University har de målt hva slags påvirkning Time Credits har hatt på innbyggernes liv, og på organisasjonene og bedriftene som er med som partnere.

TimeKred-systemet startet opp i 2017, da utvalgte nabolag i Oslo kommune fikk mulighet til å både tjene og bruke TimeKred. 

Hvor mye Kred kan du tjene?

Hver tjenepartner får et budsjett med Kred som de selv forvalter. Du kan tjene så mange Kred som tjenepartneren tillater, innenfor deres budsjett. Tjenepartneren bestemmer selv hvordan de vil forvalte og fordele sine Kred.

Kan du alltid tjene Kred på den samme aktiviteten?

Nei, Kred tildeles til aktiviteten eller prosjektet for en periode, for å stimulere til innsats på et felt vi synes er viktig. Når denne stimulansen ikke lenger trengs fordi aktiviteten er bærekraftig eller selvgående, vil aktiviteten ikke lenger trenge Kred.

Hvordan bli tjenestepartner?

Tjenepartnere har ofte aktiviteter og prosjekter med mål om sosial effekt, inkludering, involvering, fellesskap og et varmere samfunn. Virksomheter og aktiviteter med positiv samfunnseffekt blir prioritert

Ta kontakt med oss så ser vi på mulighetene.