Tilrettelagt arbeid (TA)

Prosjektet finansieres dels av Arbeids- og velferdsdirektoratet (AV-dir), og dels byråd for Eldre, Helse og Arbeid (EHA) i Oslo kommune. I Oslo er bydelene Alna, Nordre Aker og Frogner deltakere. I tillegg deltar fem andre kommuner rundt i landet (Skedsmo, Ullensaker, Stavanger, Indre Fosen og Fjell kommune).

Hva er målet med prosjektet?

Målet er at bydelen finner arbeid i ordinær virksomhet (hos Bydel Frogner) til fem personer som i dag er utenfor arbeidslivet. Jobbene finnes primært i samarbeid med ledelsen i Bydelens hus og andre kommunale tjenester i bydelen. 

Utvalgskriterier

Menn og kvinner i alderen 18 – 30 som får uføretrygd

 • Personene har enten en utviklingshemming eller en utviklingsforstyrrelse.
 • Deltakerne har ikke tilbud om Varig Tilrettelagt Arbeid (i en arbeidsmarkedsbedrift).

Slik rekrutterer vi

 • NAV sender et invitasjonsbrev til personer man vurderer som aktuelle (ut fra kriteriene over).
 • Navs ungdomsgruppe rekrutterer kandidater direkte 
 • Boliger, dagsentre og andre som til daglig møter aktuelle kandidater kan melde inn i prosjektet
 • Ta kontakt med prosjektveileder for vurdering av din kandidat

TA-veileder og prosjektansvarlig sitt ansvar i prosjektet

 • Samarbeide med lederne i Bydel Frogner for å identifisere aktuelle arbeidsplasser
 • Samarbeide med kandidatene og deres medspillere i kartlegging av jobbønsker og arbeidskapasitet med mål om jobbmatch
 • Personalansvar og daglig oppfølging av kandidatene, enten i direkte jobbsamarbeid, eller veiledning i utførelsen av jobben
 • Bygge nettverk med mål om sømløst samarbeid med kandidater, ledere, ansatte, medspillerne, NAV, bydelsforvaltning, andre bydeler og forsøkskommuner
 • Utvikle og følge opp kartleggingsverktøy og andre verktøy som kan dokumentere kvalitet
 • Prosjektsamarbeid med Telemarksforskning

Kontakt oss

Anne Kjersti Langefoss

Mobilnummer
47 90 48 30

E-post

Besøksadresse

Bydelshuset, 9. etasje, Drammensveien 60,