Styrket oppfølging - Ungdom og rus

Ungdom under 24 år med en rusrelatert henvendelse på Legevakten får hjelp og oppfølgning.

Styrket oppfølging - Ungdom og rus

Ungdom og Rus på Legevakten i Oslo er en integrert del av Sosial og ambulant akuttjeneste (SAA). SAA er en seksjon under Avdeling for Psykososiale tjenester i Helseetaten, Oslo kommune. SAA er lokalisert på Legevakten i Oslo, Storgt. 40. Tjenesten er døgnbemannet og tilbyr akutt samtale og oppfølgning til alle barn og unge under 24 år etter en rushenvendelse ved Legevakten.

I 2016 hadde vi en økning på antall unge fra 670 til 780 akutte rushenvendelser fra ungdom under 24 år. Vi fikk midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til en styrking av arbeidet. Siste året har det vært stort fokus på å inkludere Skadelegevakten (OUS). Dette har ført til at vi har nådd en ny gruppe barn og unge som ankommer med skade i forbindelse med høyt rusinntak.

Hvorfor

Formålet med Ungdom og rus er å forebygge utvikling av rusavhengighet gjennom tidlig intervensjon. Det er kjent at dersom man setter inn tiltak mot unge tidlig i en ruskariere, er det større sannsynlighet for at man kan forhindre at vedkommende utvikler alvorlig rusavhengighet (jf. Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020). 

Prosjekt Styrket oppfølgning - Ungdom og rus har midler ut 2018.

Kontaktperson

Fride Behrentz Færevaag

Prosjektleder Styrket oppfølgning - Ungdom og rus

E-post: