Stop-It

Kontakt

Kontaktperson

Jan Skallist, Vann og avløpsetaten (Agency for Water and Wastewater Services)

Telefon

90 77 59 05

E-post

Besøksadresse

Herslebsgate 5, 0506 OSLO

Stop-It

Stop-It står for "Strategic, Tactical, Operational Protection of water Infrastructure against cyberphysical Threats". Prosjektet fokuserer på strategisk, taktisk og operativ beskyttelse av kritiske vanninfrastrukturer mot fysiske trusler og cybertrusler. Prosjektet identifiserer risiko og utvikler løsninger for de mest kritiske trusselbildene innen vanninfrastruktur, og lager et felles rammeverk for risikostyring -og identifisering for å kunne beskytte vanninfrastrukturen fra fysiske trusler og cybertrusler.

Hvorfor

Vann og en velfungerende vanninfrastruktur er grunnleggende for våre samfunn, liv og helse. De kan bli truet av fysiske hendelser eller cybertrusler med potensielt alvorlige samfunnsmessige konsekvenser. Målet med prosjektet er å styrke sikkerheten rundt produksjonen og distribusjonen av rent vann i byer.

Oslo kommune

Oslo er en av foregangsbyene i prosjektet, og demonstrerer Stop-It-løsninger for andre byer.

Partnere

Aigües de Barcelona, Berliner Wasserbetribe, Mekorot Water Co. Ltd Israel, Bergen kommune, Emasagra, De Watergroep, SINTEF, IWW Zentrum Wasser, Cetaqua Barcelona, KWR Water Cycle Research Institute, Eurecat, RISA Sicherheitsanalysen GmbH, ICCS Aten. 

Finansiering

Dette prosjektet har fått støtte gjennom EUs Horisont 2020-rammeverksprogram under avtalenummer 740610.

EU logo

Lenker

https://stop-it-project.eu/