Smart fartsdemping

Hvordan finne fartsdempende tiltak som også ivaretar fremkommeligheten for kollektivtransport og utrykningskjøretøy?

Smart fartsdemping

I pilotprosjektet Smart fartsdemping innhenter vi innsikt om nye fartsdempende tiltak for å ivareta trafikksikkerheten for myke trafikanter/gående og syklende, samt sikre fremkommeligheten for kollektivtransport og store utrykningskjøretøy.

Tradisjonelle fartshumper har noen ulemper. Store kjøretøy som busser og utrykningskjøretøy må bremse ned en god del under fartsgrensen for å ivareta komfort om bord og for å unngå skade på kjøretøy. Det er spesielt utfordringer i vintersesongen på grunn av kjøreforhold som is og snø i oppoverbakker. Tradisjonelle fartshumper kan også skape uønsket støy og vibrasjoner i tilknyttede boliger med dårlige grunnforhold.     

Test av IFD i Toftes gate og Sognsveien

Prosjektet har i to omganger testet ut en ny type fartshump, som ikke er testet tidligere i Norge. Første test ble gjennomført i Toftes gate i november 2020, mens den andre startet desember 2021 i Sognsveien. Den er av typen IFD, og er laget i betong med fartsdempere i gummi som gir etter for tyngre kjøretøy. Denne fartshumpen har hatt god effekt i flere kommuner i Sverige, som prosjektet har vært i kontakt med.

Den nye fartshumpen ble testet i Toftes gate, med mål om å fortsatt dempe farten, øke fremkommeligheten for brann og redning og redusere vibrasjoner i nærliggende bygninger. Alt dette uten at det går ut over trafikksikkerheten.

Etter installasjon av ny fartsdemper i Toftes gate så vi raskt at den ikke hadde ønsket effekt på vibrasjonene og prosjektet besluttet at den skulle fjernes tidligere enn planlagt. 

Basert på dialog med Brann og Redningsetaten (BRE) valgte prosjektet å teste fartsdemperen på nytt i Sognsveien da den kan bidra til å redusere utrykningstiden. 

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger

Selv om fartshumpen vi tester nå har hatt god effekt i flere kommuner i Sverige, kan vi ikke vite med sikkerhet at den vil gi ønsket effekt her. Skulle den nye fartshumpen ikke innfri målene om reduserte vibrasjoner i nærliggende bygninger og ivaretakelse av trafikksikkerhet vil tiltaket endres.

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på løsningen. Det gjør du enkelt ved å sende e-post her.

Mål

  • Ivareta trafikksikkerheten og fartsgrensen 
  • Ivareta fremkommeligheten for kollektivtransport og store utrykningskjøretøy
    • sikre komfort om bord, hindre skader på kjøretøy og unødvendig bremsing
    • sikre fremkommelighet for store utrykningskjøretøy som brannbiler
  • Redusere vibrasjoner i bakken

Veien videre

I områder der vanlige fartshumper gir vibrasjoner i nærliggende bygg fortsetter vi å utforske andre fartsdempende tiltak.

Prosjektet jobber også videre med å analysere testresultatene for å vurdere om IFD fartshumpen er et egnet fartsdempende tiltak i byen. Utfordringer vi undersøker nærmere nå er støy, vinterdrift/snøbrøyting og overgangen til sykkelfelt.

Det kan også bli aktuelt for prosjektet å teste andre nye fartsdempende løsninger andre steder og/eller bruke eksisterende løsninger på nye måter for å oppnå målene.

Smartere transport i Oslo-regionen

Pilotprosjektet Smart fartsdemping er en del av Smartere transport i Oslo-regionen. Smartere transport i Oslo-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten, Statens vegvesen og Ruter. 

Bymiljøetaten har hovedansvaret for å gjennomføre dette prosjektet. De andre pilotprosjektene i Smartere transport i Oslo-regionen som Bymiljøetaten har ansvar for er: