Prosjekter

Smart fartsdemping

Hvordan finne fartsdempere som også ivaretar fremkommeligheten for kollektivtransport og utrykningskjøretøy?

Smart fartsdemping

I pilotprosjektet Smart fartsdemping innhenter vi innsikt for å teste nye smarte fartsdempere som også ivaretar fremkommeligheten for kollektivtransport og store utrykningskjøretøy.

Store kjøretøy har spesielt utfordringer i vintersesongen på grunn av kjøreforhold som is og snø. I slike kjøreforhold kan fartshumper være et hinder for fremkommeligheten.

Dagens fartshumper kan også skape uønsket støy og vibrasjoner i bakken og bolighus i nærheten. Pilotprosjektet vil også teste om løsningene medfører mindre vibrasjoner. 

Mål

  • Ivareta trafikksikkerheten og fartsgrensen 
  • Ivareta fremkommeligheten for kollektivtransport og store utrykningskjøretøy
    • sikre komfort om bord, hindre skader på kjøretøy og unødvendig bremsing
    • sikre fremkommelighet for store utrykningskjøretøy som brannbiler
  • Redusere vibrasjoner i bakken

Smartere transport i Oslo-regionen

Pilotprosjektet Smart fartsdemping er en del av Smartere transport i Oslo-regionen. Smartere transport i Oslo-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten, Statens vegvesen og Ruter. 

Bymiljøetaten har hovedansvaret for å gjennomføre dette prosjektet. De andre pilotprosjektene i Smartere transport i Oslo-regionen som Bymiljøetaten har ansvar for er: