Smart fartsdemping

Hvordan finne fartsdempende tiltak som også ivaretar fremkommeligheten for kollektivtransport og utrykningskjøretøy?

Smart fartsdemping

I pilotprosjektet Smart fartsdemping innhenter vi innsikt for å teste nye smarte fartsdempende tiltak som også ivaretar fremkommeligheten for kollektivtransport og store utrykningskjøretøy.

Store kjøretøy har spesielt utfordringer i vintersesongen på grunn av kjøreforhold som is og snø. I slike kjøreforhold kan fartshumper være et hinder for fremkommeligheten.

Dagens fartshumper kan også skape uønsket støy og vibrasjoner i bakken og bolighus i nærheten. Pilotprosjektet vil derfor teste om alternative fartshumper medfører mindre vibrasjoner. 

Første test skjer i Toftes gate

Onsdag 25. november 2020 fjernes den eksisterende fartshumpen i Toftes gate ved Birkelunden for å lage plass til en ny type fartshump, som ikke er testet tidligere i Norge. Den nye fartshumpen er av typen IFD, som er robust og relativt enkel. Den har hatt god effekt i flere kommuner i Sverige, som prosjektet har vært i kontakt med. 

Den nye fartshumpen skal testes i Toftes gate, med mål å redusere vibrasjoner i nærliggende bygninger samtidig som trafikksikkerheten opprettholdes og fremkommeligheten ivaretas. 

Gjennomfører en rekke målinger

Plassering av ny fartshump er basert på tilbakemeldinger fra naboer i området som sa at eksisterende fartshump ga store vibrasjoner i nærliggende bygninger når store kjøretøy kjører over.

Vi vil gjennomføre en rekke målinger for å se om den nye fartshumpen gir ønsket effekt. Vi vil også evaluere kostnader, effekter, trafikksikkerhet med mer. Dette for å danne et grunnlag om denne typen fartshump kan anbefales som et fartsdempende tiltak, og i hvilke situasjoner det vil være hensiktsmessig å benytte denne typen.

Tar gjerne imot tilbakemeldinger

Selv om fartshumpen vi tester nå har hatt god effekt i flere kommuner i Sverige, kan vi ikke vite med sikkerhet at den vil gi ønsket effekt her. Skulle den nye fartshumpen ikke innfri målene om reduserte vibrasjoner i nærliggende bygninger og ivaretakelse av trafikksikkerhet vil tiltaket endres.

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på løsningen. Det gjør du enkelt ved å sende e-post her.

Mål

  • Ivareta trafikksikkerheten og fartsgrensen 
  • Ivareta fremkommeligheten for kollektivtransport og store utrykningskjøretøy
    • sikre komfort om bord, hindre skader på kjøretøy og unødvendig bremsing
    • sikre fremkommelighet for store utrykningskjøretøy som brannbiler
  • Redusere vibrasjoner i bakken

Smartere transport i Oslo-regionen

Pilotprosjektet Smart fartsdemping er en del av Smartere transport i Oslo-regionen. Smartere transport i Oslo-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten, Statens vegvesen og Ruter. 

Bymiljøetaten har hovedansvaret for å gjennomføre dette prosjektet. De andre pilotprosjektene i Smartere transport i Oslo-regionen som Bymiljøetaten har ansvar for er: