Skullerud +

Bakgrunn

Prosjektet Skullerud+ er en del av Program for folkehelsearbeid i Oslo.

Skullerud skiller seg fra bydels- og bygjennomsnittet på variabler som lav inntekt i barnefamilier, ikke-fullført videregående skole, lav utdanning og trangboddhet. Prosjektet Skullerud+ skal bidra til å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet i delbydelen, og koordinere den samlede innsatsen.

Målgruppe

Barn, unge og familier som bor i Skullerud+ området.

Formål

Skullerud+ skal bidra til å skape en sunn og trygg oppvekst for barn og unge. Bydelen har satt fire mål for arbeidet i Skullerud+:

 1. barn går i høykvalitetsbarnehager. 
 2. barn i barneskolealder deltar i gode og trygge ferie- og fritidsaktiviteter.
 3. barn i en av bydelens kommunale blokker har et godt bomiljø.
 4. bydelen og skolene jobber sammen for å skape en trygg oppvekst for elevene.

Tiltak

 • Helsekonsultasjoner i barnehagene 
  Helsekonsultasjoner for barnehagebarn fra 18 måneder skal prøves ut i noen utvalgte barnehager. 
   
 • Oslohjelpa 
  I Oslohjelpa gjennomføres det tverrfaglige møter når et barn eller en familie har en utfordring. Oslohjelpa er et tverrfaglig lavterskeltilbud som skal være lett tilgjengelig for innbyggerne og bygge på eksisterende tiltak i bydelen. Bydelenes tjenester skal arbeide sammen og sikre at barn og deres familier får rask og riktig hjelp, og ansattes kompetanse skal brukes til det som er viktig for familien.
   
 • Finne nye og smarte måter å jobbe på
  I Skullerud+ bidrar mange tjenester gjennom ulike tiltak. Arbeidet i prosjektet skal følge bestemte prinsipper som skal hjelpe bydelen med å finne ut hvordan tiltakene virker for å prioritere smartere.