SAMMENomGATA

Kontakt

Besøksadresse

Olaf Ryes plass,

SAMMENomGATA

SAMMENomGATA (2019-2021) er et kunstprogram med fokus på temporær visuell kunst, som vises i og omkring Thorvald Meyers gate og på trikken i forbindelse med oppgraderingen av gata. Oppgraderingen er en del av Trikkeprogrammet  Fremtidens byreise. Nye fortau og gatedekke skal legge til rette for yrende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk.

SAMMENomGATA er et prosjekt i regi av Kulturetaten, Oslo kommune.

Kurator: Linn Cecilie Ulvin.

Samarbeidspartnere: Sporveien, Bydel Grünerløkka, Deichman Grünerløkka, Atelier Nord, Oslo Kulturskole og Bymiljøetaten.

Januar-mars 2020:

Atelier Nord

Utstillingen Signalfeil på Olaf Ryes plass relaterer seg til oppgraderingen av trikkesporet i Thorvald Meyers gate. Prosjektet tar for seg forandringer som potensielt kan oppstå i en slik oppgradering og ser på hvordan dette kan føre til nye bevegelsesmønstre og koblinger. Disse endringene påvirker ikke bare menneskene som ferdes på Olaf Ryes plass, men også dyrene, maskinene og plantene, samt de økologiske, økonomiske og sosiale kretsløpene som finnes i nærmiljøet.

Signalfeil på Olaf Ryes plass vises fra januar til mars 2020 og vil bestå av nyproduserte bestillingsverk og allerede eksisterende arbeider tilpasset prosjektet. I løpet av utstillingsperioden er det planlagt et program bestående av performancer, konserter og samtaler. Kunsten vil ikke bare finnes i Atelier Nords gallerirom, men på bygningsfasaden, i fontenen midt på Olaf Ryes plass og på Atelier Nords kontor. Tanken har vært å aktivere bygget Atelier Nord befinner seg i, parken og de tilstøtende områdene i de mørkeste månedene av året. Målet er at Signalfeil på Olaf Ryes plass åpner for nye lesninger og tolkninger av nærområdet.

Utstillingen er kuratert av Ida Lykken Ghosh og Mai Hofstad Gunnes. I forbindelse med utstillingen er det laget en publikasjon som inkluderer et essay skrevet av Sara Yazdani. Publikasjonen vil være tilgjengelig i utstillingen.

Relevante datoer:

Åpningstider Atelier Nord

Torsdag og fredag 15–18

Lørdag og søndag 13–18

www.ateliernord.no

Program for Signalfeil på Olaf Ryes plass

 • 16. januar 19:00
  Utstillingsåpning. Akk, Sukk, Takk, Tikk. Performance av Hanne Lippard.
 • 20. januar 17:00
  E
  n by å dø i. Performativt foredrag med Hans Petter Blad.
 • 3. februar 17:00
  Panelsamtale om byutvikling og bevaring. Visning av dokumentaren Siste Mote om Hallén-gården av Maria Sundby og Tone Leksbø Walgermo.
 • 17. februar 17:00
  Måkane. Foredrag med Randi Nygård og Morten Helberg.
 • 2. mars 17:00
  De ulykkeligste. Performance med Marthe Ramm Fortun.
 • 16. mars 17:00
  Finissage. Jana Windern live.    

August-september 2019: 

BodyCartography Project

TOGETHERING

Dme ligger midt i gaten med en pose

SAMMENomGATA utlyste våren 2019 en åpen konkurranse om kunst til Schous Plass. Utgangspunktet var å styrke Schous plass som sosialt rom. BodyCartoghraphy Project vant med det stedsspesifikke prosjektet Togethering i konkurranse med 24 andre søkere. Togethering besto av performances og offentlige workshops som foregikk i fem uker.

BodyCartography Project arbeider med eksperimentell samtidsdans og skaper forestillinger som er kroppslig og sosialt orientert. Danserne utforsker koblinger mellom kropp, landskap og sansing i alle slags offentlige situasjoner som arkitektur, ulike bylandskaper og i naturen. Gruppas kunstpraksis utgjøres i kombinasjon mellom utøver, deltager og publikum. Olive Bieringa (NZ) og Otto Ramstad (USA) har arbeidet med stedsspesifikke uttrykk under navnet BodyCartography Project i mer enn tjue år og har utviklet et repertoar av metoder og modeller. BodyCartography Project representerer et kunstnerskap som er interessant for dagens kunstsituasjon, der det temporære uttrykket på mange måter kan erstatte det autonome og varige kunstverket. Uttrykket deres muliggjør et åpent og demokratisk forhold til arbeid med kunst i det offentlige rommet.

Utøvere: Loan Ha, Sigrid Marie Kittelsaa Vesaas, Venke Sortland, Oliver Connew, Olivia McGregor, Olive Bieringa og Otto Ramstad.
Koreografi: Olive Bieringa og Otto Ramstad.

Mai 2019- 2021:

Oslo Kulturskole

Kunst på byggegjerdene

Foto av byggegjerder med kunst og to barn som går.

Elever fra Oslo Kulturskoles visuelle fag på Schous kulturstasjon har laget tegninger til byggegjerdene som brukes i oppgraderingen av gata. Kunstprosjektet er produsert av Bymiljøetaten og utviklet i samarbeid med SAMMENomGATA.

Elevene har arbeidet med forandringene fra gamle dager til vår tid, i et kunstprosjekt om forandring, syklus og tid. Bildene er inspirert av futurismen, en kunstretning fra begynnelsen av forrige århundre der fart, rytme og nye kjøretøy ga kunstnerne nye uttrykk. Dette skjedde omtrent samtidig som trikken og bilen fikk sitt liv i gatene. Lærere ved visuelle kunstfag har hatt ansvar for prosjektet.

23. mai åpnet utstillingen i Birkelunden og på Olaf Ryes plass. Barnetegningene vises gjennom hele oppgraderingsperioden av Torvald Meyers gate.

Kontakt oss

Prosjektleder

Else Haavik

E-post:

Kurator

Linn Cecilie Ulvin

Mobilnummer: 957 65 128

E-post: