Salto - sammen lager vi et trygt Oslo

Vi øker tilstedeværelsen i lokalsamfunnet

Rus- og kriminalitetsforebygging blant barn og unge er spesielt viktig i vanskelige perioder. Hvordan kommunen møter barn og unge i den kommende perioden vil variere etter hvert som situasjonen endrer seg. Det kommunale tilbudet har i løpet av kort tid endret seg markant. Vi følger til enhver tid rådene fra helsemyndighetene og nye innovative metoder tas i bruk.

  • Vi øker tilstedeværelsen i lokalsamfunnet og vi har ansatte som er ute i nærmiljøet, observerer og er til stede. Det er viktig at vi har trygge og stabile voksenpersoner ute i lokalmiljøene. Ettersom fritidsklubbene er stengt benytter flere av bydelene de ansatte ute i miljøet.
  • Fra å være til stede i åpne arenaer har vi nå endret arbeidsmåtene. Vi ønsker fremdeles å være tilgjengelig for ungdom, være der ungdom er og tydelig vise at de kan ta kontakt dersom de ønsker det. Det er formidlet til ungdom at dersom de har behov for noen å snakke med er det bare å ringe eller ta kontakt via sosiale medier.

Ta kontakt med SaLTo-koordinatoren for å få en oversikt over det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet.