Til innhold
Salto - sammen lager vi et trygt Oslo

SaLTo-koordinatorer i sentrum, bydelene og Utdanningsetaten

SaLTo-koordinator i sentrum (Uteseksjonen)

Nana Mensah

Mobilnummer: 920 53 060

Epost: nana.mensah@vel.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel Alna

Eivind Fivelsdal

Mobilnummer: 938 61 147

E-post: eivind.fivelsdal@bal.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel Frogner

Isabel Espinoza

Mobilnummer: 418 56 984

E-post: isabel.espinoza@bfr.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel Østensjø

Anne-Sissel Slaatsveen

Mobilnummer: 414 79 455

E-post: annesissel.slaatsveen@bos.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel Nordre Aker

Alf Bakkland

Mobilnummer: 976 37 628

E-post: alf.bakkland@bna.oslo.kommune.no

 

 

SaLTo-koordinator Bydel Sagene

Michael Cruz

Mobilnummer: 904 72 481

E-post: michael.cruz@bsa.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel Stovner

Vivian Abbi Johnsen

Mobilnummer: 907 47 350

E-post: vivian.abbi.johnsen@bsr.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel Ullern

Sara Kløverød Adolphson

Mobilnummer: 952 98 326

E-post: sara.adolphson@bun.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel Bjerke

May Britt Grunnaleite

Mobilnummer: 928 49 388

E-post: may.grunnaleite@bbj.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel St. Hanshaugen

Anders Amundsen Aanerud

Mobilnummer: 932 40 273

E-post: andersamundsen.aanerud@bsh.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel Grorud

Anders Langfeldt-Rugelbak

Mobilnummer: 907 25 453

E-post: anders.rugelbak@bgr.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel Gamle Oslo

Elisabeth Lundstrøm

Mobilnummer: 459 59 616

E-post: elisabeth.lundstrom@bgo.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel Vestre Aker

Isabel Mühleisen Ojo

Mobilnummer: 951 50 020

E-post: isabel.ojo@bva.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel Grünerløkka

Camilla Farstad

Mobil: 979 70 620

E-post:  camilla.farstad@bga.oslo.kommune.no

SaLTo-koordinator Bydel Nordstrand

Vibeke B. Løvås

Mobilnummer: 992 85 130

E-post: vibeke.lovas@bns.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel Søndre Nordstrand

Hege Hansen

Mobilnummer: 902 25 171

E-post: hege.hansen@bsn.oslo.kommune.no

 

Utdanningsetatens SaLTo-koordinator

Line Andreassen

Mobilnummer: 934 19 770

Telefon: 21 80 21 80

E-post: line.andreassen@ude.oslo.kommune.no

Kari Odden

Mobilnummer: 416 38 140

Telefon: 21 80 21 80

E-post: kari.odden@ude.oslo.kommune.no