SaLTo - sammen lager vi et trygt Oslo

Vi øker tilstedeværelsen i lokalsamfunnet

Kontakt

Besøksadresse

Maridalsveien 3, 0178 OSLO

Hvorfor

Hovedmål

SaLTo skal bidra med:

 • å forebygge barne- og ungdomskriminalitet
 • å forebygge rusmisbruk blant barn og unge
 • å forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant barn, unge og voksne       
 • koordinering og samordning

Strategier

 • Samordne og videreutvikle tverrsektorielt arbeid på områdene kriminalitet og rus.
 • Tidlig identifisering, forebygging og intervensjon.
 • Rask og effektiv oppfølging av barn og unge som har begått – eller blitt utsatt for – lovbrudd.
 • Trekke unge, foresatte, frivillige organisasjoner og flere tjenester aktivt med i forebyggende arbeid.
 • Basere det kriminalitetsforebyggende arbeidet på dialog, kunnskap, analyse og erfaringer.

Innsatsområder

 • Sikre trygge og inkluderende skoler - motvirke fravær, frafall og utenforskap
 • Sikre tett og målrettet oppfølging av unge lovbrytere, gjengangere, nettverk og gjenger
 • Forebygging, beredskap og oppfølging - konflikter, vold og seksuelle overgrep
 • Forebygging, beredskap og oppfølging - hatkriminalitet og voldelig ekstremisme
 • Forebygging, beredskap og oppfølging - kriminalitet på internett og sosiale medier
 • Forebygging, beredskap og oppfølging- misbruk av rusmidler
 • Forebygge, beredskap og oppfølging - utsatte unge i Oslo sentrum
 • Utvikle gode modeller for samarbeid - utsatte unge 16 år til og med 22 år
 • Sikre informasjon, metode- og kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring

Hvem

SaLTo-sekretariatet er lagt til Velferdsetaten. Det rapporteres til Politirådet i Oslo, som ledes av byrådslederen med politimesteren som nestleder.

Her finner du SaLTo-koordinatorer i bydelene, sentrum og Utdanningsetaten

Når

SaLTo ble etablert i 2006.

Kontaktpersoner

SaLTo-sekretariatet

Faglig leder

Hege Bøhm Ottar

Telefon: 91 39 09 84

E-post:

Prosjektleder i SaLTo-sekretariatet

Marianne Borgan

E-post: