Reinventing Cities

Konkurransen Reinventing Cities arrangeres av C40 (Cities Climate Leadership Group). Storbyer verden over spiller en avgjørende rolle for å nå Paris-avtalens mål om klimagassutslipp.

Hva

Teamene The Urban Village (Furuset) og Recipe for Future Living (Fossumdumpa/Stovner) vant den internasjonale konkurransen Reinventing Cities, og får mulighet til å realisere sine prosjekter på tomtene på Furuset og Stovner.

Oslo kommune ønsker å være i front i kampen mot klimaendringer, og stilte med to eiendommer i Groruddalen i den internasjonale konkurransen Reinventing Cities. Eiendommene er lokalisert på Furuset og Stovner. Forslagene fra finalistene har vært utstilt på hvert sitt lokalbibliotek (Furuset og Stovner).

Konkurransen Reinventing Cities arrangeres av C40 (Cities Climate Leadership Group). Storbyer verden over spiller en avgjørende rolle for å nå Paris-avtalens mål om klimagassutslipp. 15 av verdens storbyer deltar i den internasjonale miljø- og klimakonkurransen. Til sammen har byene lagt 39 eiendommer inn i konkurransen, og private aktører har blitt invitert til å komme med sine bærekraftige konsepter til eiendommene. Vinnerteamet for hver enkelt eiendom gis muligheten til å kjøpe og utvikle eiendommen i tråd med vinnerforslaget.

Konkurransen skal sette nye standarder for klimavennlige urbane prosjekter, og bane vei for nye måter å arbeide tverrfaglig på - for å oppnå de beste innovative løsningene for fremtidens byer. Konkurransen åpner for å konkurrere på blant annet innovasjon, arkitektur, og ulike former for kollektivløsninger og sambruk. Eiendommene som skal utvikles, legges ut for salg med kriterier knyttet til klima og bærekraft. Målet er å stimulere til nullutslipp.

Hvor?

Oslo hadde to eiendommer med i konkurransen, begge eid av Oslo kommune og lokalisert i Groruddalen. Groruddalssatsingen har gitt området betydelig løft, i form av blant annet oppgradering av offentlige rom, gjenåpning av bekker, bedre belysning, nye lekeplasser med utstyr og kunst i offentlig rom. Flere private aktører har i den siste tiden vist økt interesse for området.

Furuset

Eiendommen på Furuset ligger sentralt og innenfor områdereguleringen for Furuset. Dette området på Furuset er kommunens forbildeområde innenfor FutureBuilt-programmet, som har som mål å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur. På Furuset er flere prosjekter ferdigstilt, og flere er under planlegging. Eksempler er Verdensparken, gjenåpning av bekkeløp, og nye boliger i Karihaugveien (Selvaag/JM). Mange er FutureBuilt-prosjekter med høye miljøkrav - som Trygve Lies Plass, Furuset Hagelandsby, Førstehjemsboligene i Usholtveien 31, Verdensparken skole og nytt energisystem.

 • Sentral tomt i den nye Bygata
 • Ca. 2 000 m2
 • Utbyggere kan gå rett på byggesak uten detaljregulering.

Les mer om eiendommen og stedsbestemte krav på C40s nettside

Fossumdumpa – Stovner

Eiendommen ligger sentralt på Stovner, like ved Stovner T-banestasjon. Fossumdumpa er den første delen av et større industriområde som skal utvikles i løpet av de neste 20-30 årene. Oslobygg KF planlegger et nytt bad på naboeiendommen.

Les om prosjekteringen av Stovner bad.

Reguleringsplan for Fossumdumpa ble utarbeidet parallelt med konkurransen. Konkurransen vil gi forslag til videre detaljering for Reinventing Cities-delen av Fossumdumpa.

 • Stasjonsnær tomt ved Stovner T-bane og ved siden av det kommende badet
 • Nordvestre del av Fossumdumpa, totalt ca. 10 000 m2

Når?

Konkurransen startet 16. november 2017, og den 22. mai 2019 ble vinnerne kåret i Oslo. Alle teamene som deltok i konkurransen presenterterte sine forslag for en lokal jury som vurderte og innstilte innkomne forslag. Oslo Bystyre vedtar salg av eiendommene.

Fire team kjempet om Oslo-tomtene

Aktuelle aktører kunne melde sin interesse innen 31. mai 2018.

I første runde kom det inn tolv forslag som er gjennomgått og vurdert av en utvelgelseskomité, som bestod av ulike representanter fra Oslo kommune, C40 og FutureBuilt. Seks finalistteam ble med videre i konkurransen. To team trakk seg. De siste fire teamene har nå utdypet sine konsepter, og avgitt et endelig og bindende prosjekttilbud i februar 2019.

Aktørene består av tverrfaglige team, fordi konkurransen oppfordrer til nye typer samarbeid som kan gi nye løsninger og attraktive prosjekter. Deltakerteamene har faglig kompetanse blant annet innenfor arkitektur, trafikk/transport, eiendomsutvikling og økonomi. I tillegg, selv om det ikke er påkrevd, ble deltakerteamene oppfordret til å samarbeide med en lokal partner for å forsikre seg om at lokale regler ble fulgt - og for å legge til rette for lokal involvering.

Konkurransen bygger på to typer dokumenter: Konkurransereglement og dokumenter om stedsbestemte krav for hver eiendom. Disse finner man på C40s nettside. Her finner du også mer informasjon om:

 • konkurransen og kriterier
 • eiendommene
 • tidsfrister

Besøk C40s offisielle nettside.

Finalistteamene

Finalistteamene som gikk videre ble ikke rangert, og stilte på lik linje videre inn i konkurransen. Konkurransens andre fase ble igangsatt i slutten av september 2018.

Følgende aktører var finalister for eiendommen på Furuset

 • Teamnavn og aktører

 1. The Urban Village Team (OBOS Nye Hjem AS, LPO architects, SLA, Bollinger+Grohmann, Veidekke Entreprenør AS)
 2. CONTROL GREEN GROUP (Control AS, Kaden+Lager GmbH)

Følgende aktører var finalister for eiendommen på Stovner

 • Teamnavn og aktører

 1. Recipe for Future Living (Ineo eiendomAS, Mad arkitekter, Landskap+ AS, Asplan Viak, Vill Energi AS, Léva Urban Design, Resirqel AS, Mad communication AS, Deichman Bibliotek Stovner)
 2. Reinventing the Village (Norske Helsehus AS, White arkitekter AB, COWI AS, OSLO INTERNATIONAL HUB, Sopra Steria AS, IOTA Fundation, NORANERGY AS, SINTEF AS, Helseforetaket Incita AS)

Om konkurransen

Konkurransen Reinventing Cities arrangeres av C40 (Cities Climate Leadership Group). Storbyer verden over spiller en avgjørende rolle for å nå Paris-avtalens mål om klimagassutslipp. Oslo og 14 andre storbyer deltok, hvor 39 tomter skal utvikles. Disse storbyene inviterer private aktører til deltakelse.

Målgruppen for konkurransen er utviklere, arkitekter og prosjekterende med bærekraftskompetanse. På hver eiendom kåres en vinner, som får anledning til å kjøpe eiendommen og realisere vinnerforslaget. Oslo stilte med to tomter sentralt på Stovner og Furuset.

Konkurransen skal vise vei mot nullutslippssamfunnet.

Hvorfor ble Oslo med?

Konkurransen oppfordrer politikere i verdens byer til å vektlegge en grønn og innovativ byutvikling, spesielt med tanke på bygg- og anleggsnæringen, samarbeid med private aktører, og energi-, transport- og avfallsløsninger.

Oslo kommune har allerede en av verdens mest ambisiøse klimamål, blant annet ved å jobbe for å redusere utslippene med 95 prosent innen 2030 og innføringen av et eget klimabudsjett. Oslo er også Europas miljøhovedstad i 2019, og grønn innovasjon og klimavennlig byutvikling er avgjørende for å nå våre ambisiøse klimamål.

Hva er "Reinventing Cities"?

Konkurransen er satt i gang av et internasjonalt storbynettverk, kalt Cities Climate Leadership Group (C40), som har forpliktet seg til å adressere klimaendringer. Konkurransen skal stimulere til nullutslipp og nye innovative klima- og miljøløsninger gjennom å realisere pilotprosjekter.

Konkurransen er en videreføring av den suksessfulle konkurransen Reinventing Paris 2015, som ble initiert av ordføreren i Paris og nå også styreleder i C40 Anne Hidalgo. Paris-konkurransen som omhandlet 23 eiendommer fikk meget god respons med over 800 innkomne forslag.

Forlatte bygninger, parkeringsplasser og utfordrende tomter får nå nytt liv med klimavennlige løsninger. Etter suksessen i Paris setter C40 i gang denne globale konkurransen for å invitere verdens byer til å sette en ny standard for bærekraftig utvikling – og å finne fremtidens løsninger.

Følgende byer deltar i Reinventing Cities: Auckland, Cape Town, Chicago, Houston, Madrid, Milano, Montreal, Oslo, Paris, Portland, Reykjavik, Rio de Janeiro, Salvador, San Francisco og Vancouver (15 totalt).

Eiendoms- og byfornyelsesetaten er kommunens grunneier, og gjennomførte konkurransen for Oslo kommune.

Les mer om Reinventing cities, konkurransevilkår og Oslo-tomtene på Reinventing Cities' offisielle nettside.

Information in English

Read more about Reinventing cites and Oslos sites on Reinventing cities' official site.

Kontaktpersoner Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonsrådgiver
Solveig Pettersen
Mobil

Kontakt

Kontaktperson
Kommunikasjonsrådgiver, Solveig Pettersen
Telefon