Rasisme- og diskrimineringsombud

Bydel Grünerløkka vil være en rasismefri og inkluderende bydel. For å jobbe mot rasisme og diskriminering har bydelen fått et Rasisme- og diskrimineringsombud. 

Ombudet behandler ikke enkeltsaker, men vil svare på alle spørsmål fra privatpersoner og veilede til riktige instanser. Tjenesten er gratis og ombudet har taushetsplikt.

Ombudet skal

 • Være der for bydelens innbyggere som opplever rasisme og/eller diskriminering, for å gi råd, lytte, og veilede på hvordan man kan ta saken videre.
 • Bidra til at bydelens ansatte har den kompetansen som trengs for å møte kollegaer og brukere av bydelens tjenester med kunnskap, toleranse og respekt.
 • Være et offentlig kontaktpunkt for å jobbe systematisk mot rasisme og diskriminering. Bydelen vil gjerne vite om rasisme og diskrimineringssaker. Ombudet vil samle informasjon og rapportere videre til bydelspolitikerne.

Lurer du på om du skal kontakte ombudet?

Det er gratis å ta kontakt med ombudet. Det er viktig at du vet du ikke er alene om å oppleve rasisme og diskriminering.

Ombudet kan

 • Være en samtalepartner. Lytte, anerkjenne og gi støtte.
 • Foreslå hvem du kan ta kontakt med videre og formidle informasjon.
 • Knytte deg sammen med relevant organisasjon.
 • Gi informasjon og kunnskap om rasisme og diskriminering.
 • Bidra med kompetanseheving.
 • Kan gi råd og veiledning til tjenestested hvor du har opplevd rasisme og/eller diskriminering.

Ombudet kan ikke

 • Ta saken din videre for deg.
 • Anmelde saken for deg.
 • Være part i saken din / kan ikke representere deg.
 • Veilede på rasisme eller diskriminering opplevd utenfor Bydel Grünerløkka. Er du usikker på hvor grensen går så ta kontakt så kan det avklares.

Når du tar kontakt med ombudet

 • På e-post: Du får svar, enten på e-post eller på telefon. Ombudet avtaler med deg hvordan kontakten følges opp videre.
 • På telefon: du får svar eller blir ringt opp igjen. Ombudet avtaler med deg hvordan kontakten følges opp videre.

Anonymitet og taushetsplikt

 • Du trenger ikke å oppgi navn eller annen personlig informasjon når du er i kontakt med ombudet.
 • All informasjon som du forteller til ombudet er taushetsbelagt.
 • Ombudet vil ikke gi personlige opplysninger til noen uten at du gir tillatelse til det.

For mer utfyllende informasjon om bydelens arbeid og tiltak på dette feltet kan du lese Bydel Grünerløkkas handlingsplan for en bydel fri for rasisme, vold og diskriminering 2021 – 2024

Kontakt

Ombudet er tilgjengelig på telefon mandag og onsdag mellom 09:00-15:00. Ringer du utenom det vil du bli ringt opp igjen. E-post vil bli besvart i arbeidstiden.
Kontaktperson
Trine Mordal Jørgensen 
Telefon