Prosjekt Meråpen skole

Tilgang til kommunale lokaler - en støtte fra kommunen til frivillig sektor

Bakgrunn for prosjektet

I Prosjekt Meråpen skole prøver  vi å finne ut hvordan vi kan gjøre det enklere for frivillige aktører å få tilgang til kommunale lokaler. Kommunen jobber for tiden med å lage en felles digital bookingløsning som skal gjøre det enklere og tryggere å låne skolelokaler. 

Oslo kommune  ønsker å støtte frivillig aktivitet. Kommunen har en lang tradisjon for å gi frivillige billig eller gratis tilgang til ulike kommunale lokaler. Du har kanskje vært på en korpskonsert, et loppemarked eller et beboermøte på en lokal skole? Skolene er blant de mest populære lokalene å låne - særlig om de har en fin aula, en gymsal eller et musikkrom. Byrådet ønsker at flere av disse - og andre kommunale lokaler og anlegg - skal være åpne for frivilligheten. Vi gjør derfor nå en ekstra innsats for at det skal bli så enkelt som mulig for frivilligheten å bruke skolene etter skoletid. 

Skal bli enklere å låne skolelokaler

Skoler ble valgt som de første byggene man skulle gjøre lettere tilgjengelige. Vi fikk noen skoler og en del frivillige organisasjoner med på laget, og fant fire innsatsområder for å gjøre det enklere å bruke skolene på ettermiddags- og kveldstid. 

  1. Lage en oversikt over hvilke lokaler som passer seg for utlån og hva slags bruk de er egnet for. 
  2. Sørge for sikker bruk, både av hensyn til de som bruker lokalene, og for at ikke noe skal skje med bygningsmassen. 
  3. Lage  bedre informasjon om regelverket for utlån, og hvilke forventninger skolene og de frivillige kan ha til hverandre.
  4. Forenkle selve søknadsprosessen for å bruke skolelokaler. 

Gjennomføring av prosjektet

Kort om prosjektet: 

  • Prosjektet startet i april 2018 og avsluttes i 2020. 
  • Prosjektet ledes av Kulturetaten, i tett samarbeid med Utdanningsetaten, Undervisningsbygg KF og Oslo Origo. 
  • Oslo musikkråd, Ungorg, Ung i kor og de berørte bydelene medvirker i prosjektet. 
  • Haugen, Lusetjern, Marienlyst, Mortensrud, Vahl, Veitvet og Årvoll skole deltar i prosjektet som meråpne skoler. 

Målet er forenkling

Oslo er Norges største kommune. Dette betyr at vi er den kommunen med flest skoler og flest frivillige. Dette gjør også at vi har en komplisert organisering av skolesektoren. Skolene ble valgt fordi de alt er en del i bruk, og fordi lokalene er attraktive for frivilligheten. Kommunens ambisjon er at løsningen for utlån av skolelokaler senere kan brukes for utlån også av andre kommunale lokaler. Da kan man som frivillig enkelt finne lokalet som passer seg - uavhengig om det er i en av kommunens skoler, seniorsentre eller klubbhus. 

Digital bookingløsning for kommunale lokaler

Oslo Origo jobber med innføring av en digital bookingløsning. Dette prosjektet er et nybrottsarbeid i kommunen, og gjennom prosjektperioden har det dukket opp nye utfordringer vi har måttet ta hensyn til. Utvikling av bookingløsningen ble forsinket, og da den var klar til testing viste det seg at den ikke  var godt nok tilpasset behovene til de ulike aktørene. Ved å skrelle bort tilleggsfunksjoner og arbeide enda tettere med de som skal bruke løsningen ble en enklere løsning valgt. Det viktigste er kjerneoppgavene: Å finne, søke om og få bekreftelse på at du kan bruke et lokale som passer til din aktivitet. 

Sikkerhet i høysetet

I motsetning til dagens moderne skoler er de fleste eldre skoler bygget for én ting: Daglig undervisning av elever, med ansatte som kjenner skolen godt, inkludert skolens brannvernrutiner. Når skolebyggene skal brukes av frivillige organisasjoner og andre som ikke kjenner bygget så godt, må sikkerheten heves. Undervisningsbygg har kartlagt brannvarslingssystemer, dører og låser i de ulike byggene,  for å finne ut hvilke rom som trygt kan lånes ut. Denne oversikten har vist at det finnes mange lokaler som kan brukes på en sikker måte. Undervisningsbygg har i tillegg utviklet et e-læringskurs om brannsikkerhet, som skal hjelpe til å heve kompetansen hos de ansvarlige i organisasjonene som låner skolelokaler. E-læringskurset skal prøves ut på skolene i prosjektet. 

Ønsker du informasjon om utlån av skolelokaler?

Finn søknadsskjema og søknadsfrister for lån av skolelokaler.

Ønsker du hjelp til å finne et lokale til ditt arrangement?

Prosjektet har dessverre ikke mulighet til å hjelpe organisasjoner og aktører med å finne lokaler.

Finn oversikt over lokaler og uteområder til lån og leie.

​​​​


Prosjektleder

Harald Arnesen

E-post:

Prosjektmedarbeider

Stine Håtuft

E-post:

Postmottak Meråpne skoler

E-post: