Program for storbyrettet forskning

Kontakt

E-post

Postadresse

Sekretariatet for Storbyforskning, Byrådsavdeling for finans, Rådhuset, 0037 OSLO

Hva er program for storbyrettet forskning?

Kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Bærum og Drammen samarbeider med KS om forsknings- og utviklingsprosjekter som er særlig relevante for storbyene.

Programmet finansierer forskning og utvikling (FoU) basert på ideer fra byene eller programstyret. FoU skal styrke tjenesteytingen, planleggingen og det strategiske interessearbeidet overfor staten.

Hvor gjennomføres aktiviteter?

Storbyene samarbeider om prosjekter i nettverksgrupper. En av de åtte byene tar gjerne på seg ansvaret som prosjektførende by.

Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune er sekretariat for programmet. 

Hvorfor samarbeider storbyene om storbyforskning?

Storbyene er kjerne i fem storbyregioner der 55 prosent av landets innbyggere bor, og de bidrar til mer enn 65 prosent av verdiskapningen (fastlands-Norge).

Som komplekse organisasjoner, store lokalsamfunn, regionkjerner og transportknutepunkt, har storbyene særlige utfordringer. Storbyene og KS har gått sammen om forskning på tema som ikke dekkes i annen forskning.

Prioriterte forskningstema

 • Klimaendringer, miljøhensyn og bærekraftig byutvikling
 • Digitalisering og teknologisk utvikling 
 • Kommunen som tjenesteleverandør i en ny tid

Programmets styre

 • Monica Lund (leder), Oslo kommune
 • Solveig Sundt, Stavanger kommune
 • Ingvild Kvilekval, Bergen kommune
 • Hans Ole Rolfsen, Trondheim kommune
 • Anne Karen Aunevik, Kristiansand kommune
 • Haakon Worum, Tromsø kommune
 • Bente Rudrud Herdlevær, Bærum kommune
 • Fredrik Holtan, Drammen kommune
 • Hilde Ravnaas, KS

Prosjektsøknader

Kontakt

Sekretariatet for storbyforskning
Kristin Horn Bringedal
Mobil: 911 747 35
E-post: kristin.bringedal@byr.oslo.kommune.no

Dokumenter

Les mer