Prosjekter

Pilotprosjekt for HC-parkering

Hvordan kan vi skape en lettere hverdag for forflytningshemmede som bruker HC-plasser i Oslo sentrum?

Pilotprosjekt for HC-parkering

I dette pilotprosjektet ønsker vi å optimalisere dagens parkeringstilbud for forflytningshemmede og forbedre arealutnyttelsen i Oslo sentrum.

Arbeidsområdene i pilotprosjektet er basert på innspill fra relevante interesseorganisasjoner og personer med HC-kort. Nå jobber vi på to arbeidsområder: 

  • Uttesting av smart parkeringsløsning og sluttbrukerløsning.
  • Helhetlig og god brukeropplevelse for personer som benytter HC-parkering i Oslo sentrum. 

Smart parkering

I denne delen av pilotprosjektet ønsker vi å finne ut om parkeringssituasjonen kan forenkles for personer med HC-kort ved å introdusere en smart parkeringsløsning som registrerer om en HC-parkeringsplass er ledig eller opptatt, og videre deler denne informasjonen med brukeren. 

Etter to runder med tekniske utprøvinger skal det i årsskiftet 2020/2021 installeres bakkesensorer på alle tilgjengelige HC-parkeringsplasser innenfor Ring 1. Dette er en utprøving som i første omgang skal vare i ett år. I denne perioden skal vi undersøke nytteverdien av løsningen for personer med HC-kort. Vi vil også vurdere om løsningen er nyttig for kommunens saksbehandlere. 

Bymiljøetaten jobber med å tilrettelegge kommunens egen parkeringsapp, Bil i Oslo, slik at brukerne kan sjekke ledig/opptatt-status på parkeringsplassene. Dette arbeidet håper vi skal være klart i mars 2021. I mellomtiden vil vi dele informasjonen som åpne data slik at også andre private og offentlige aktører kan ta i bruk informasjonen for å tilby betre tjenester til personer med HC-kort.

Helhetlig og god brukeropplevelse

I denne delen av pilotprosjektet ønsker vi å sikre at informasjonsflyten mellom Bymiljøetaten og brukeren av HC-parkering er så god som mulig. I løpet av våren 2021 vil vi utforske problemstillinger knyttet informasjon i kart og datadeling. Videre vil vi se nærmare på hvordan Bymiljøetaten bedre kan informere om midlertidig flytting av HC-plasser i forbindelse med vegarbeid og lignende.

Mål

Effektmål

  • Forbedre parkeringssituasjonen for person med HC-kort uten å øke antallet HC-parkeringsplasser. 

Læringsmål

  • Øke innsikten i behovene til personer som bruker HC-parkering i Oslo sentrum. 
  • Øke kunnskapen om bruk av HC-parkeringsplasser i Oslo sentrum.
  • Skaffe innsikt i det teknologiske mulighetsrommet innen parkering.  

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er hovedansvarlig for gjennomføring av pilotprosjektet.

Smartere transport i Oslo-regionen

Pilotprosjektet HC-parkering er en del Smartere transport i Oslo-regionen. Smartere transport i Oslo-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten, Statens Vegvesen og Ruter. 

De andre pilotprosjektene i Smartere transport i Oslo-regionen som Bymiljøetaten har ansvar for er: 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

E-post: