Til innhold
Prosjekter

OXLO - Oslo Extra Large, en by for alle

Koronainformasjon på ulike språk

Her finner du informasjon om koronaviruset og kommunens tiltak på flere språk, inkludert tegnspråk.

Kontakt

Kontaktperson

Enhetsleder Rowena B. Teodocio

Telefon

23 42 27 30

E-post

Postadresse

Enhet for mangfold og integrering, Markveien 57, Postboks 2128 Grünerløkka, 0505 OSLO

Besøksadresse

Markveien 57, 0550 OSLO

Hva

OXLO står for "Oslo Extra Large – en by for alle", og har siden 2001 symbolisert Oslo kommunes mangfolds- og integreringsarbeid.

OXLO-uka

Målet med OXLO-uka er å sette ekstra fokus på at mangfold er en berikelse og at Oslo kommune ikke tolererer diskriminering og rasisme. Vi jobber for like muligheter for alle. Alle kommunale virksomheter, organisasjoner og andre i Oslo oppfordres til å markere OXLO-uka gjennom å arrangere aktiviteter og tiltak som setter et ekstra fokus på dette budskapet. Velferdsetaten ved Enhet for mangfold og integrering har ansvar for koordinering av denne uken.

OXLO-prisen

OXLO-prisen på kr 50 000 utdeles årlig til en organisasjon, enkeltperson eller et kommunalt tjenestested som har gjort en særskilt innsats for å gjøre Oslo til en romslig og inkluderende by.

Les mer om OXLO-prisen.

Hvorfor

Oslo kommune ønsker at Oslo skal være en åpen og inkluderende hovedstad, hvor alle skal ha samme muligheter.

OXLO er forankret i verdidokumentet Oslo – en by for alle, som ble vedtatt av bystyret i 2001 som del av "Hovedstadens tiltaksplan mot nazisme, rasisme og intoleranse". Verdidokumentet sier blant annet at mangfold er en styrke og berikelse for byen, at alle byens innbyggere har lik verdi, og de samme grunnleggende rettigheter, plikter og ansvar uavhengig av bakgrunn. 

I september 2012 la byråden for kultur og næring frem saken "Mangfoldets muligheter – om OXLO, Oslo Extra Large" (Byrådens sak 152/12). Saken omfatter en gjennomgang av status og mål for kommunens mangfolds- og integreringsarbeid og forslag til tiltak. I mai 2013 ble saken behandlet av Oslo bystyre. Bystyrets vedtok blant annet at det skal jobbes for at OXLO gjøres bedre kjent for byens befolkning. Videre skal prinsippene i det europeiske charteret for integrerende byer skal legges til grunn for integrerings- og mangfoldsarbeidet i Oslo.

Hvem

OXLO tilhører hele Oslo kommune. Enhet for mangfold og integrering (EMI) har en særskilt pådriver- og informasjonsrolle i OXLO-arbeidet, men alle kommunale virksomheter kan, og oppfordres til, å "sette OXLO-stempel" på sitt mangfolds- og integreringsarbeid.

OXLO-symbolet

Har du mottatt tilskudd av Velferdsetaten knyttet til mangfold og inkludering, oppfordres du til å bruke OXLO-symbolet på programmer, plakater, digitale flater og annet. For å bruke symbolet må du følge retningslinjer for bruk.

Kontaktpersoner

Enhet for mangfold og integrering

Enhetsleder

Rowena B. Teodocio

Mobilnummer: 971 41 503

Telefon: 23 42 27 30

E-post:

OXLO-koordinator

Channeh Maram Joof

Mobilnummer: 481 35 070

Telefon: 23 42 27 30

E-post: