Nye måter å måle luftkvalitet

Vi setter opp nye sensorer for å gi deg bedre informasjon om luftkvaliteten der du bor og ferdes. Sensorene måler NO2 og PM (svevestøv) ogmålingene vil pågå fra sommeren 2021 til høsten 2024.

Om prosjektet

De nye sensorene er mye mindre og rimeligere enn de avanserte målestasjonene som måler luftkvaliteten i norske byer.  Dette gjør det mulig å måle luftkvaliteten på langt flere steder til en lavere kostnad.

Utfordringen med sensorene er at det foreløpig er usikkerhet knyttet til datakvaliteten. Derfor er dataene per nå kun tilgjengelige for prosjektpartnerne. Vi vil først sikre at dataene er gode nok før de deles videre. På sikt håper vi å kunne gi ut informasjonen i sanntid til publikum.

Her måler vi

Kartet viser målepunkter for luftkvalitet i Oslo

Om forskningsarbeidet

Målestasjonene har blitt supplert med mikrosensorer. Dette gir  mer detaljert sanntidsinformasjon om luftkvalitet.

Arbeidet har blitt gjort gjennom Bymiljøetatens deltakelse i forskningsprosjektet iFLINK. Samarbeidspartnerne i iFLINK-prosjektet var Bergen, Bærum, Drammen og Kristiansand, NILU-Norsk institutt for luftforskning, Oslo Met, Telia og Telenor og Vicotee. Prosjektet varte fra 1.10.2018-30.9.2021. Les mer om prosjektet

Arbeidet videreføres i et nytt prosjekt som heter Innovative sensor networks and citizen empowerment for urban sustainable mobility and clean air – URBANITY. Prosjektperioden er 1.10.21-31.12.24. Partnerne er NILU-Norsk institutt for luftforskning, Kristiansand kommune, Bergen kommune, Telenor, Ruter, Oslomet (produktdesign), Transportøkonomisk institutt (TØI), Lillestrøm kommune og Vicotee.

I tillegg brukes dataene i prosjektet AirQMan: «Mot kognitive og autonome smartby-tjenester: Et datasystem for raskere og nøyaktigere luftkvalitetsvarsling» Les mer om prosjektet

Forskningsprosjektene finansieres med midler fra Norges forskningsråd.