Nye måter å måle luftkvalitet

Vi setter opp nye sensorer for å gi deg bedre informasjon om luftkvaliteten der du bor og ferdes. Målingene med sensorer vil pågå fra sommeren 2021 til høsten 2024.

Om prosjektet

For å kunne gi mer detaljert sanntidsinformasjon om luftkvalitet enn det vi har i dag, supplerer vi dagens målestasjoner med mikrosensorer.

For å gjøre dette er Bymiljøetaten med i forskningsprosjektet iFLINK sammen med Bergen, Bærum, Drammen og Kristiansand, Norsk institutt for luftforskning, Oslo Met, Telia og Telenor og Vicotee.

Forskningsprosjektet finansieres med midler fra Norges forskningsråd gjennom programmet for Forskning og innovasjon i kommunesektoren.

Les mer om prosjektet.

Arbeidet vil videreføres innenfor et nytt forskningsprosjekt som heter URBANITY fra høsten 2021.