NoDig Challenge

Kontakt

Kontaktperson

Caroline Hovind Fantoft

Telefon

95 75 98 99

E-post

Postadresse

Vann- og avløpsetaten, Postboks 4704 Sofienberg, 0506 OSLO

Hva

NoDig Challenge er et innovativt prosjekt i Vann- og avløpsetaten for å utvikle ny gravefri metode for tilkobling fra hus til hovedvannledning. Vann- og avløpsetaten har bidratt med initiativ, kompetanse, økonomisk støtte og uttesting på spesialtilpasset testområde.

Hva er NoDig Challenge?

Hvorfor

Vann- og avløpsetaten har i mange år satset på gravefrie (NoDig) løsninger når vi rehabiliterer de offentlige vann- og avløpsledningene.

Før NoDig Challenge fantes det ikke gravefrie metoder for å koble stikkledninger til våre hovedledninger. VAV utfordret derfor markedet til å utvikle nye metoder.

Våre estimater er at vi kan spare cirka 40 % av kostnadene ved hjelp ny teknologi, samtidig som vi kan rehabilitere flere ledninger grunnet kortere arbeidstid. I tillegg kan ny teknologi redusere støv, støy og belastning for nærmiljøet.

Hvordan

NoDig Challenge ble gjennomført som en før-kommersiell anskaffelse. En før-kommersiell konkurranse er en faseoppdelt prosedyre med konkurranse i alle ledd, hvor de beste løsningene bringes videre til neste fase.

Prosedyren innebærer blant annet at oppdragsgiver bidrar økonomisk til de ulike utviklingsfasene og bidrar med sin erfaring og kompetanse til utviklingsformålet.

Samarbeidet er uvanlig tett sammenlignet med ordinære anskaffelser. Konkurransen, som ble avsluttet 04.09.2017, omfattet parallelle rammeavtaler med to leverandørkonsortier. Disse leverandørene var NCC Construction AS og konsortiet Hawle Water Technologies, Techni og Båsum Boring.

NoDig Challenge PCP2 (PDF, 1MB)

Resultat

Kun konsortiet Hawle Water Technologies, Techni og Båsum Boring ble med til NoDig Challenges siste fase (fase 3) hvor fullskala felttester av teknologien skulle gjennomføres. For denne testingen inngikk vi avtale med Ås kommune om å låne et område med et gammelt renseanlegg. Vi tilpasset testbygget, gravde opp og forberedte boretraseen, og la ned hovedvannledninger i grunnen utenfor testbygget.

Nå er NoDig Challenge avsluttet med positivt resultat. Fullskalatesten var en suksess. Konsortiet Hawle Water Technologies, Techni og Båsum Boring utviste enestående innovasjonskapasitet og har bevist at gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning er gjennomførbart og er en mulighet for å løse fremtidens utfordringer ved rehabilitering av hovedvannledninger og stikkledninger.

Hvem

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune utfører konkurransen i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling (NHO/LUP), og Norsk Vann (NV) og Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT).

Deltagere i NoDig Challenges siste fase

Kostnad

Vann- og avløpetatens finansiering i prosjektets ulike faser var som følger:

  • Fase 1, inntil 180000 kroner. 
  • Fase 2, inntil 600000 kroner.
  • Fase 3, inntil 900000 kroner.

 

Prosjektorganisasjon i vann- og avløpsetaten

Prosjekteier

Sigurd Grande

E-post:

Rådgiver anskaffelser

Caroline Hovind Fantoft

Mobilnummer: 95 75 98 99

E-post: