LIFE - ut av kontoret og inn i familien

LIFE er et tilbud til familier som mottar flere tjenester i bydelen. Vi jobber i tverrfaglige team på 5 personer. 80 % av tiden bruker vi sammen med familien og 20% på kontoret. Å bygge en god relasjon er den viktigste faktoren for endring. Variert kompetanse i teamet fører til gode måter å jobbe på i hver enkelt familie.

Slik jobber vi

 • Vår målgruppe er familier i risikosonen, som mottar flere tjenester i bydelen
 • Familiene inviteres inn i prosjektet, setter målene, styrer prosessen og har løsningene
 • Life består av et tverrfaglig sammensatt team på fem personer
 • Variert kompetanse fører til gode måter å jobbe på i hver familie.
 • Å bygge en god relasjon er den viktigste faktoren for endring. 
 • Vi jobber etter 80/20 prinsippet - 80 % sammen med familien, 20% på kontoret
 • Teamet har ikke kjernetid og treffer familiene ofte.
 • Teamet fungerer som tilretteleggere, heller enn eksperter i familiens endringsprosess
 • Umiddelbart fokus på ressurser og hva familien får til
 • Har tro på familien og at varig endring er mulig
 • Vi støtter familienes drømmer og håp for fremtiden

Dette vil vi du skal vite

 • Life er et bydelstilbud, med et mål om å bedre samhandling mellom ulike tjenestesteder.  
 • Aktivt ute og innhenter kompetanse fra nettverk og samarbeidspartnere
 • En effekt av arbeidet vårt er at vi oppnår bedre samhandling mellom alle i bydelen
 • Inspirasjonen for prosjektet er basert på sosialentreprenøren Hilary Cottams «The Life Project» som er utprøvd i England i over 10 år
 • Boken “Radical Help” inneholder forfatter Hilary Cottams systematisering av denne kunnskapen, slik at den er tilgjengelig for alle

Kontakt oss

Bjørn Winsnes

E-post