Innbyggerdialog og medvirkning i Bydel Frogner

Bydel Frogner ønsker å levere tjenester som tar utgangspunkt i innbyggernes behov.

Innbyggerdialog og medvirkning i Bydel Frogner

Bydelen har utarbeidet en strategi for medvirkning og innbyggerdialog som vedtas i januar 2020. Vi ønsker å møte innbyggerne der de er og tar i bruk ulike metoder for å høre ulike innbyggerstemmer og har blant annet prøvd ut Gjestebudmetoden. Et systematisk arbeid med innbyggerdialog og medvirkningsprosesser gir oss et godt grunnlag for å utvikle gode løsninger sammen med innbyggere, frivillige og næringslivet.

Hva er Gjestebudmetoden?

Gjestebud på Frogner er en metode for innbyggerdialog hvor hensikten er å nå bredden av innbyggerne og da gjerne de som vanligvis ikke deltar i samfunnsdebatten, men som ofte er berørt av temaene som skal diskuteres.

Medvirkning kan være både formell og uformell. Den formelle er ofte lovpålagt og den uformelle kan hensikten være bedre tjenester/ utvikling eller å styrke fellesskapet. Noen av formålene kan være: informere eller innhente informasjon, sjekke ut behov, sikre innspill fra de som aldri deltar andre steder, idedugnad, forankring, øke engasjement, ansvarliggjøring av befolkningen eller styrking av et beslutningsgrunnlag.

Ønsker du å gi innspill til bydelen?

Ta kontakt med oss ved å sende oss en e-post til innbyggerdialog@bfr.oslo.kommune.no.