Hurtigspor

Hurtigspor er et prosjekt der målet er at innvandrere skal komme raskt ut i jobb, basert på kompetanse fra hjemlandet.

Hurtigspor

Gjennom hurtigspor får innvandrere norskundervisning og praksis samtidig. Hurtigspor er et samarbeid mellom Oslo voksenopplæring Helsfyr, NAV og bedriftene IKEA og XXL.

Hurtigspor startet som et forprosjekt i 2017 etter inspirasjon fra et prosjekt i Sverige, og IKEA ble med på laget som samarbeidspartner på arbeidsgiversiden. Det ga raskt resultater med god progresjon for deltakerne i norsk og flere i jobb. Hurtigspor ble et to-års prosjekt og en tredje klasse i samarbeid med IKEA er nå i gang.

Nærmere 100 deltakere har vært med i hurtigsporet. 

Hurtigspor er en del av områdesatsingene i Oslo, gjennom Delprprogram sysselsetting.

Hvordan fungerer det?

Deltakerne i hurtigsporet starter med en periode ren norskundervisning, før de går over i praksis hos arbeidsgiver kombinert med undervisning. Det blir innarbeidet en språkprofil for de respektive bedriftene, så ofte brukte ord og uttrykk er noe kjent før start. For best mulig forberedelse har deltakerne også vært gjennom kartleggingssamtaler og arbeidsforberedende kurs hos NAV.
XXL er også med i samarbeidet med VO Helsfyr og NAV, og en ny klasse, nummer to i rekken, startet opp i august. De har jobbet aktivt med inkludering før samarbeidet og deltakelse i prosjektet passet derfor bra. Flere deltakere har fått jobb etter endt praksisperiode.

Felles for arbeidsgiverne er mentorprogrammet, der de faste ansatte får opplæring fra VO for å kunne best bistå og veilede deltakerne når de er ute i praksis.
Prosjektleder Torill Wøhni i Utdanningsetaten forteller at kombinasjonen av undervisning og praksis er viktig;
-Norskundervisningen er en viktig forutsetning for suksess i prosjektet. At språklæringen er relevant i jobbkonteksten er en viktig motivasjonsfaktor for deltakerne. Samtidig har jobbkonteksten blitt innlemmet i skolehverdagen slik at undervisning og praksis blir mer dynamisk.

Varig arbeidsforhold

Det endelige målet er at deltakerne skal få en varig tilknytning til arbeidslivet. Karriereveiledning er derfor en viktig del av kurset. Deltakerne trener på å skrive jobbsøknader og simulerer intervjusituasjoner mot slutten av praksisperioden. Dette har vist seg å være nyttig og har gitt resultater, med flere deltakere i faste stillinger i de forskjellige bedriftene som er med i samarbeidet.