Prosjekter

Helseveiviseren

Helseveiviseren er en digital veileder som skal hjelpe innbyggerne til enklest mulig å finne tilbud og tjenester i sin bydel. Det kan være behov knyttet til for eksempel fysisk og psykisk helse, transport eller sosiale aktiviteter.

Hva er Helseveiviseren?

Helseveiviseren er et digitalt verktøy som best mulig skal koble en innbyggers behov med de forebyggende helsetjenester som finnes i bydelen. Satsningsområdet er tett knyttet mot Oslo kommune sitt mål om å tilby best mulig tjeneste til sine innbyggere, tilpasset deres ulike behov.

I dag er verktøyet primært aktuelt for innbyggere over 60 år, eller deres pårørende, dersom de trenger hjelp til for eksempel å komme i fysisk aktivitet, delta på sosiale aktiviteter, hjelp til personlig stell eller til psykiske og fysiske utfordringer. Også helsearbeidere og fastleger kan bruke verktøyet, for på en enkel måte skaffe seg oversikt over tilbud som finnes, og bistå med veiledning i dialog med innbygger.

Gjennom den digitale veilederen håper vi at hver enkelt finner fram til riktig tjeneste eller tilbud, som best mulig kan dekke hans eller hennes utfordringer eller spørsmål.
Målet er en aktiv og meningsfull hverdag for den enkelte.

Hvorfor er dette et satsningsområde?

Det som gjerne skjer i dag, er at hjelpen ofte kommer for sent. Det er viktig at forebyggende helsehjelp settes inn så tidlig som mulig for å unngå at helsetilstanden forverres. Helseveiviseren søker å bli en viktig byggekloss på veien mot å få til dette. 

Det er også et overordnet mål for Oslo kommune at Helseveiviseren skal bidra til å standardisere helsetilbudet i de ulike bydelene.

Hvem passer helseveiviseren for?

Veilederen er tilpasset personer over 60 år i Bydel Stovner, deres pårørende og helsearbeidere, som trenger informasjon om eller kontakt med tilbud og tjenester i bydelen.
Det er et kontinuerlig arbeid for å gjøre verktøyet tilgjengelig i øvrige bydeler, og etter planen skal den være lansert og tilpasset for innbyggere i bydel Gamle Oslo i slutten av mars-20.

Hvor finner jeg Helseveiviseren?

Du må ha pc, nettbrett eller smarttelefon for å finne den på internett. Nettadressen er: https://www.oslo.kommune.no/helseveiviser

Hender som bruker Helseveiviser på smartmobil.

Hvordan bruker jeg helseveiviseren?

Klikk på «Start veilederen», og svar på om du er bruker, pårørende eller helsearbeider. Deretter klikker du av for hva du trenger hjelp til, f.eks. bruke kollektivtransport, drive med hobby, få kontroll på mentale plager eller være i fysisk aktivitet. Du vil da få forslag til ulike tilbud og tjenester.

Hvem er ansvarlig for utviklingen av Helseveiviseren?

Oslo Origo er ansvarlig for utvikle verktøyet Helseveiviser i tett samarbeid med helsetjenestene i Bydel Stovner og Bydel Gamle Oslo.

Kontakt

Kontakt Bydel Stovner
Bente Fedreheim, prosesseier
E-post: bente.fedreheim@bsr.oslo.kommune.no


Kontakt Bydel Gamle Oslo
Christine Evensen, prosesseier
E-post: christine.evensen@bgo.oslo.kommune.no


Kontakt Origo
Håkon Von Hirsch, teamleder
E-post: hakon.von.hirsch@byr.oslo.kommune.no