Helsefremmende møteplasser 60+

Kontakt

Kontaktperson

Prosjektleder Anne-Britt Ruderaas

Telefon

91 39 63 83

E-post

Hva

«Fremtidens helsefremmende møteplasser 60+» er en del av Oslo+ Program for tjenesteinnovasjon. Eldre innbyggere i Oslo skal kunne bo hjemme og opprettholde sine hverdagsaktiviteter så lenge som mulig. Prosjektet skal utvikle nyskapende møteplasser som møter behovene i fremtidens seniorbefolkning. 

Kjernen i prosjektet

Visjonen er at eldre i Oslo lett kan finne fram til steder og informasjonspunkter hvor de inspireres til å ta vare på egen helse og livskvalitet. Prosjektområdet skal utvikle forebyggende tilbud som gjør det mulig for den enkelte å ta aktivt ansvar for egen helse og trygghet.

Hvorfor

Helsefremmende møteplasser 60+ er et bidrag til en økonomisk bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i Oslo kommune.

Prosjektet har gjennomført en innsiktsfase hvor behovene hos dagens og fremtidens seniorbefolkning er analysert. Mange eldre og deres nettverk har kommet med innspill til hvordan de ønsker seg sin alderdom.

Hvordan

Nå er prosjektet i en fase hvor bydelene prøver ut ulike tiltak:

Bydel Vestre Aker: Torget

Bydelen skal utvikle:

  • en modell for møteplass på et av bydelens kjøpesentra
  • en digital møteplass hvor aktiviteter på seniorsenter streames 
  • en oppsøkende møteplass hvor man møter de eldre der de bor, med formidling av gode løsninger for en aktiv og trygg alderdom

Bydel Alna: Det digitale torget 

Bydelen skal utvikle:

  • Et digitalt veiledningstorg for teknologi og mestring, med vekt på tema rundt trygging av egen bolig mot fall og brann.

Bydel Nordstrand: Nye Bekkelaget Seniorsenter

Bydelen skal utvikle:

  • Et omstilt Bekkelaget seniorsenter, tilpasset krav fra framtidens seniorer.

Bydel Grünerløkka: Helsestasjon for eldre 

Bydelen har utviklet:

Bydel Sagene: Helsestasjon for eldre 

Bydelen skal utvikle:

  • «Sagene helsestasjon for eldre» som konsept for helsefremmende veiledning.

Bydel Frogner: Ressurssenter og fremtidsrettet møteplass for 60 +

Bydelen skal utvikle:

  • En ny møteplass på Majorstua som også er et ressurssenter for forebyggende helsearbeid for flere aldersgrupper.