Prosjekter

HC-parkering

Hvordan skape en lettere hverdag for forflytningshemmede som bruker HC-plasser i Oslo sentrum?

HC-parkering

I dette pilotprosjektet ønsker vi å optimalisere bruk av dagens parkeringstilbud for forflytningshemmede, redusere letekjøring og forbedre arealutnyttelsen i Oslo sentrum igjennom smart bruk av teknologi.

Vi ser for oss å teste ut en eller flere løsninger som kan detektere bruk av parkeringsplasser, vise denne informasjonen i sanntid og kanskje til og med gjøre det mulig å reservere HC-parkeringsplasser. Data om belegg på HC-plasser vil gi bedre kunnskaps- og beslutningsunderlag internt i Bymiljøetaten.

Deteksjonsteknologien må fungere i et travelt bymiljø med mange elementer som kan forstyrre deteksjonen. Læringen fra denne piloten vil trolig ha overføringsverdi til andre geografiske områder og brukergrupper.

Vi vil jobbe tett sammen med aktuelle interesseorganisasjoner for å sikre kontinuerlig brukermedvirkning.

Mål

  • Optimalisere bruk av dagens parkeringstilbud for forflytningshemmede igjennom smart bruk av teknologi
  • Redusere letekjøring i sentrum
  • Forbedre arealutnyttelsen i Oslo sentrum
  • Innhente ny innsikt i kundebehov og det teknologiske mulighetsrommet.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er hovedansvarlig for gjennomføring av pilotprosjektet.

Smartere transport i Oslo-regionen

Pilotprosjektet HC-parkering er en del Smartere transport i Oslo-regionen. Smartere transport i Oslo-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten, Statens Vegvesen og Ruter. 

De andre pilotprosjektene i Smartere transport i Oslo-regionen som Bymiljøetaten har ansvar for er: 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

E-post: