Trafikkavvikling Ring 1

Hvordan forbedre informasjon om kjøremønster og trafikkavvikling i Oslo sentrum?

I pilotprosjektet Trafikkavvikling Ring 1 utforsker vi hvordan vi på en god måte kan dele informasjon om aktiviteter og hendelser som påvirker trafikkavvikling og kjøremønsteret i Oslo sentrum.

Å drive med vare- og nyttetransport transport i Oslo Sentrum kan være krevende. Høsten 2018 gjorde Bymiljøetaten et innsiktsprosjekt i samarbeid med Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter (LUKS) og Oslo håndverks- og industriforening (OHIF) som handlet om vare- og nyttetransport i sentrum. Her fikk vi mer kunnskap om ulike utfordringer. Det kom blant annet frem at informasjonen om planlagte aktiviteter og hendelser ikke er god nok.

Starter enkelt

Vi starter enkelt og øker kompleksiteten i pilotprosjektet etter hvert. Så langt i piloten har vi utforsket ulike måter å dele informasjon om vegarbeid og arrangement med mer som påvirker fremkommeligheten i byen. Fra september 2019 til juni 2020 jobbet vi med å utvikle og teste en kartløsning på kommunens nettsider. Brukertester viste at hovedmålgruppen hadde behov for enkle brukergrensesnitt. Videre hadde kartløsningen lave besøkstall. Med utgangpunkt i dette valgte vi å legge ned den midlertidige kartløsningen og heller bruke ressursene til å identifisere andre løsninger som er mer nyttige for brukergruppen.

Uavhengig av pilotprosjektet jobber også Bymiljøetaten med å få på plass bedre informasjonsdeling om hendelser som påvirker kjøremønster og trafikkavvikling i Oslo sentrum.

Mål

  • Effektivisere tilgang til gateareal for vareleverandører og håndverkere
  • Gjøre arbeidsdagene til transportørene mer forutsigbar
  • Redusere letekjøring i sentrum
  • Forbedre trafikkavviklingen og redusere feil bruk av gateareal

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er hovedansvarlig for gjennomføring av pilotprosjektet.

Smartere transport i Oslo-regionen

Pilotprosjektet Trafikkavvikling Ring 1 er en del av Smartere transport i Oslo-regionen. Smartere transport i Oslo-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten, Statens vegvesen og Ruter.

De andre pilotprosjektene i Smartere transport i Oslo-regionen som Bymiljøetaten har ansvar for er:

Kontakt

Besøksadresse:
Bymiljøetaten, Karvesvingen 3
0579 OSLO