Et levende nærmiljø - områdesatsning Bydel Sagene

Kontakt

Kontaktperson

Hodan Ahmed

Telefon

2180 2180

E-post

Besøksadresse

Kristiansands gate 2, 0463 OSLO

Om prosjektet

På Søndre Åsen i Bydel Sagene har det siden 2013 vært en områdesatsning for et aktivt og trygt bo- og nærmiljø. Grunnleggende for arbeidet er slagordet «Alle er med!». Dette betyr at de som jobber i området samhandler med beboere fra private og kommunale gårder.

Mål

Hovedmålet for områdesatsingen er å forbedre sosiale og fysiske forhold slik at man bidrar til trygghet, bedre helse og trivsel for de som bor i området. Hittil har bydelen oppnådd etablering av nye møteplasser, utvikling av friområdene, og nye aktiviteter på skolene, på biblioteket, hjemmetjenesten og på tjenestesteder gjennom satsningen. 

Erfaringer

Noen viktige erfaringer fra arbeidet som er gjort er å ha: 

  • et samordnet nettverk for gjennomføring av fysiske og sosiale aktiviteter som kan bidra til bedre oppvekstforhold og et bedre bo-og nærmiljø for barn og unge 
  • samhandling mellom bydel, beboere, Boligbygg, borettslag og frivillige organisasjoner for å utvikle aktiviteter
  • nye samarbeidsteam mellom bydel, Boligbygg og borettslag, skoler, menigheter og kulturaktører
  • nye rutiner for å skrive fellessøknader til kommunale, statlige og private finansieringskilder
  • flere av bydelens konsulenter tilstede i området, blant annet  på Frivilligsentralen, i kommunale gårder, og i et nytt flerbrukshus

Dokumenter

Rapport om Søndre Åsen (PDF, 1,4 MB)

Plan for områdeløft og BU-sak 13/61 (PDF, 9,4 MB)

Tegning over tiltak 2013-2017 (PDF, 1 MB)

Sagene Sammen (PDF, 0,1 MB)

Faktaark Områdeløft Søndre Åsen Hopp og sprett (PDF, 0,1 MB)

Byrådssak 176/17 Områdepolitikk (PDF, 4 MB)

Drift - Transition management i en urban kontekst (PDF, 2 MB)

Lenker

Søndre Åsen-satsningen (Youtube)
Flerbrukshus på Søndre Åsen (Youtube)
Bydel Sagene på Facebook
Bydel Sagene har inngått EU-PACT for å takle frafall i skolen