Prosjekter

Erfaringsskolen

Kontakt

Besøksadresse

Storgata 51, 0182 OSLO

Om Erfaringsskolen

Personer med ruserfaring eller som har hatt en psykisk lidelse, kan gi verdifull kunnskap tilbake til tjenestene. Brukernes erfaringsbaserte kunnskap er nyttig og nødvendig for å forbedre kommunens tilbud til denne målgruppen.

Å ha medarbeidere med egne erfaringer, erfaringseksperter, vil bidra til mer kunnskapsbaserte tjenester innen psykisk helse og rus.

Historikk

Helseetaten etablerte i 2018 Erfaringsskolen for personer som har hatt utfordringer innenfor psykisk helse eller rus. Dette var et pilotprosjekt over 15 uker. Studiet var omtrent likt fordelt mellom undervisning og praksis. Utdanningen var gratis.

Erfaringsskolen 2019-2020

Helseetaten er nå i gang med Erfaringsskolen 2019-2020, med skolestart 3. september.

Vi håper at Oslo kommune etter hvert vil ha mulighet til å ansette flere medarbeidere som er erfaringseksperter. På Erfaringsskolen kan du lære å bruke egne erfaringer til å hjelpe andre. Vi håper også at utdanningen vil bidra til at flere tjenester i kommunen blir inspirert til å ta i bruk denne kompetansen.

Informasjonsmøter

Informasjonsmøter for Erfaringsskolen 2020 blir avholdt 23. mars og 26. mars 2020. Begge informasjonsmøtene avholdes på Anker hotel klokken 12:00. 

Presse

I Vårt Oslo deler Thea sine opplevelser med Erfaringsskolen:
"For første gang på mange år, var det en positiv erfaring å gå på skole. Det var en åpen kultur, og vi presenterte oss med navn, alder og bakgrunn. Noen hadde bakgrunn fra rus, andre fra ulike psykiske utfordringer. Vi følte vi kunne åpne oss og være oss selv og lære av hverandre".

Universitas har skrevet om Erfaringsskolen og intervjuet Amir, Karl og Magnus. Intervjuene kan dere lese her og se dem på Youtube: Amir, Karl og Magnus

I Helsefagarbeideren side 11-15 finner du intervjuer med studenter og ansatte ved Erfaringsskolen.

Olav forteller sin historie på TV2.

Kontaktpersoner

Grete Vedlog
grete.vedlog@hel.oslo.kommune.no
Mobil: 952 66 710

Elin Sundsbarm
elin.sundsbarm@hel.oslo.kommune.no
Mobil: 996 94 666

Thor Øystein Langsholt
thoroystein.langsholt@hel.oslo.kommune.no
Mobil: 948 50 742