EPC – Energisparekontrakt for kommunale boliger

EPC-prosjektet har resultatgaranti og skal sikre nesten 30 prosent lavere energiforbruk i 102 kommunale boligeiendommer. Dette skal skje innen 2020 og ved hjelp av 500 konkrete tiltak.

Kontakt

Kontaktperson

Marte Paus Vadem, prosjektleder i Boligbygg

E-post

EPC – Energisparekontrakt for kommunale boliger

EPC-prosjektet er det største av denne typen på bolig i Norge, og tiltakene skal til sammen føre til en besparelse på 19 millioner kilowattimer fordelt på eiendom som til sammen utgjør rundt 370 000 kvadratmeter.

Blant tiltakene som gjøres er installasjon av nye tappevannsvarmepumper, LED-belysning, bedre styring for avtrekksvifter, isolering av rør og ventiler og optimalisering av varmesystemene.

EPC står for Energy Performance Contracting og er en energisparekontrakt med resultatgaranti. Kontrakten fungerer slik at det aktuelle entreprenørfirmaet garanterer for at tiltakene de selv har funnet vil redusere energiforbruket i eiendommene med nær 30 prosent til avtalt kostnad innen 1. mai 2020. ÅF Advanisa som er entreprenør i prosjektet garanterer for energireduksjonen i fem år.

Hvorfor

Eiendomsmassen som er omfattet av prosjektet har i dag et energiforbruk på ca. 72 millioner kilowattimer per år. EPC-prosjektet er det viktigste bidraget for å redusere energiforbruket i Oslos kommunale boliger. Tiltaket bidrar til å nå Boligbyggs overordnede mål om å redusere energibruken i eksisterende bygg med 15 prosent, slik det er fastsatt i Boligbyggs miljøstrategi mot 2020. Det er også et av flere viktige bidrag for at Oslo kommune skal nå klimamålene man har satt seg for kommunen som helhet. I tillegg til å spare miljøet, vil tiltakene føre til at kostnadene til energi blir lavere for de kommunale boligeiendommene.

Når

Energisparetiltakene skal være gjennomført innen 1. mai 2020.