Prosjekter

DIT - En grønn innovasjonsplattform for nyankomne flyktninger

Hva

Det overordnede formålet med DIT er å skape nye, bærekraftige, fremtidsrettede og innovative arbeidsplasser. Prosjektet har et tydelig grønt fotavtrykk og inngår i en større satsning i utsatte bo-områder på Sinsen og Dælenenga.

Hvor

Bydel Grünerløkka - Flyktningeavdelingen.

Hvorfor

Plattformen har vokst frem på bakgrunn av en rekke utfordringer flyktninger møter i kontakt med det norske samfunnet. Dagens kvalifiseringstiltak er liten grad tilpasset målgruppen, og det er nødvendig for bydelen og NAV å ta et aktivt grep selv for å gå i front både når det gjelder å skape morgendagens jobber og metoder for at flere i denne gruppen skal komme ut i ordinært arbeid.

Når

Vi starter med to pilotprosjekter våren 2018.

Kostnad

Deler av prosjektet er selvfinansiert, men vi har også søkt om prosjektmidler.

Kontakt oss

NAV - Bydel Grünerløkka, Flyktningeavdelingen

Avdelingsleder

Anders Ringereide

Mobilnummer: 957 08 580

E-post:

Flyktningeavdelingen

Prosjektleder

Thomas Bergøy Johansen

Mobilnummer: 991 23 086

E-post:

Flyktningeavdelingen

Prosjektleder

Kristoffer Dybvik

Mobilnummer: 941 30 418

E-post: