Prosjekter

City Changer Cargo Bike

Kontakt

Kontaktperson

Kim André Hansen, Bymiljøetaten (Agency for Urban Environment)

Telefon

400 48 025

E-post

Besøksadresse

Karvesvingen 3, 0579 OSLO

City Changer Cargo Bike

Prosjektet skal benytte nyskapende verktøy for at flere skal ta i bruk lastesykler og etablere gunstige rammebetingelser for lastesykler i urbane strøk. Prosjektet skal også øke bevisstheten rundt lastesykler blant en lang rekke interessenter. Målet er å redusere lokal trafikkbelastning og forurensning, øke trafikksikkerheten, og bruke offentlige areal på en mer effektiv måte.
 

Hvorfor

Storskalainnføring og bruk av lastesykler i byområder har vist seg å ha store fordeler for byer: bildet av sykling forbedres, antallet syklende øker, og byrommet i urbane strøk brukes på en bedre måte. Samtidig forbedres luftkvaliteten, trafiksikkerhetsnivåene og livskvaliteten til innbyggerne.
 
Utbredelsen av lastesykler i europeiske byer er imidlertid fortsatt liten, og deres fulle potensiale er ikke oppnådd i noen europeisk by. Prosjektet tar sikte på å endre dette gjennom å ta de aller beste lastesykkelimplementeringseksemplene, sammenhengene og ekspertisen i Europa og overføre disse i stor skala til nye byer og sammenhenger.
 
Prosjektet er basert på muligheten for lastesykler å erstatte:
  • 25 prosent av kommersielle leveranser i byområder
  • 50 prosent av kommersielle service- og vedlikeholdsreiser
  • 77 prosent av private turer som shopping eller fritidsturer

Oslo kommune

Oslo by deltar i prosjektet som følgeby.
 

Partnere

Forschungsgesellschaft Mobilitaet - Austrian Mobility Research FGM,  Copenhagenize APS, European Cyclists' Federation ASBL, European Cycle Logistics Federation, Politechnika Krakowska, Cambridgeshire County Council, Ayuntamiento de Donostia San Sebastian, Gemeente Utrecht, Stad Mechelen, Camara Municipal de Lisboa, Eurometropole de Strasbourg, Centro de Estudios Ambientales, Municipality of Alba Iulia, Grad Dubrovnik, Comune di Rimini, Miasto Gdynia, Obshtina Varna, Dimos Drama, Messenger a.s.

Finansiering

Dette prosjektet har fått støtte gjennom EUs Horisont 2020-rammeverksprogram under avtalenummer 769086.
EU logo
 

Lenker

 
Logo