City Changer Cargo Bike

Prosjektet City Changer Cargo Bike har som mål å øke lastesykkelbruken i Europa.

Kontakt

Kontaktperson

Dayton Skjerve-Gordley

Telefon

+4740048025

E-post

Besøksadresse

Karvesvingen 3, 0579 OSLO

City Changer Cargo Bike

Prosjektet skal utnytte de store fordelene lastesykler har for miljøet, trafikken og folkehelsen og bruke nyskapende verktøy for at flere skal bruke lastesykler. Til tross for potensialet til lastesykler er utbredelsen i Europa fortsatt begrenset. Oslo kommune samarbeider med noen av de fremste byene i Europa og skal innføre løsninger som fungerer godt i andre land. Prosjektet skal også øke bevisstheten om lastesykler for flere aktører og synliggjøre fordelene.

Prosjektet ønsker at lastesykler skal stå for:

  • 25 prosent av kommersielle leveranser i byområder
  • 50 prosent av kommersielle service- og vedlikeholdsreiser
  • 77 prosent av private turer som shopping eller fritidsturer

Hvorfor

Lastesykkel kan være et godt alternativ til bil for korte reiser i byen som reduserer trafikkbelastning og forurensing, øker trafikksikkerheten og luftkvaliteten, offentlig areal blir brukt på en mer effektiv måte og andel syklende øker som er bra for folkehelsen.

Oslo kommune

Oslo kommune er med som følgerby i prosjektet. Oslo kommune vil se på flere tiltak for å øke lastesykkelbruken, blant annet utlånsordning, tilskuddordning, infrastruktur, webinarer og workshops.

Partnere

Forschungsgesellschaft Mobilitaet - Austrian Mobility Research FGM,  Copenhagenize APS, European Cyclists' Federation ASBL, European Cycle Logistics Federation, Politechnika Krakowska, Cambridgeshire County Council, Ayuntamiento de Donostia San Sebastian, Gemeente Utrecht, Stad Mechelen, Camara Municipal de Lisboa, Eurometropole de Strasbourg, Centro de Estudios Ambientales, Municipality of Alba Iulia, Grad Dubrovnik, Comune di Rimini, Miasto Gdynia, Obshtina Varna, Dimos Drama, Messenger a.s.