Barnevennlig by Bydel Frogner

Vi i Bydel Frogner ønsker at bydelen vår skal være en barnevennlig bydel.

Kontakt

Kontaktperson

Ida Pedersen

E-post

En barnerepresentant skal ivareta barn og unges interesser i kommunens utvalg i plansaker.

Hvordan skal vi være en barnevennlig by?

En barnevennlig by er en by som fremmer lek, aktivitet og samhold. Bydel Frogner er spesielt opptatt av at barn og unge blir spurt, lyttet til og at deres meninger blir vektlagt når beslutninger skal tas. I Bydelens strategiarbeid, sikres det at Ungdomsrådet har god rekruttering og er delaktige i utviklingen av bydelen.

Vi baserer oss på FNs barnekonvensjon som sier at:

  • barnets beste skal være et grunnleggende hensyn.
  • barn har rett til ytringsfrihet.

Tilrettelegge nærområder for lek

Bydel Frogner ruster opp nærområder som innbyr til lek. Vi har utplassert treningsapparater i flere parker og oppgradert nærmiljøområder med ballbinger og skatebaner. Spredt rundt i bydelen, er det lekeapparater og mulighet for fysisk utfoldelse og lek.

Ungdomshus

Bydelen har i samarbeid med Bydel St. Hanshaugen, pusset opp Presteboligen i Stensparken og laget ungdomshus. Ungdomshuset er et gratis tilbud for alle unge i bydelen, som en slags kulturell fritidsklubb. Huset åpnes offisielt i januar 2022.

Trygg ferdsel

Bydelen jobber aktivt med å legge til rette for trygg ferdsel, spesielt til og fra skolene og områdene der barn og unge ferdes i sin fritid.

I Bydel Frogner er vi opptatt av å ha tilbud som appellerer til både gutter og jenter, slik at vi oppnår bærekraftsmålet «likhet mellom kjønn».

Mange tilbud

Bydelen har mange lavterskeltilbud for unge, både egen helsestasjon for gutter, Ung Arena, flere fritidsklubber, Fellesverket på Majorstua, aktive utekontakter, UngJobb og mye mer.

Ungdomslos:
Numan
Özdemir
E-post: 
numan.ozdemir@bfr.oslo.kommune.no

For de minste barna har vi et stort utvalg barnehager, 18 kommunale og 26 private, spredt ut over hele bydelen. Her finner du barnehager i bydelen