4RinEU

Kontakt

Kontaktperson

Vera Lukina, Boligbygg KF (The Municipal Undertaking for Social Housing)

Telefon

97 41 32 91

E-post

Besøksadresse

Wergelandsveien 1-3, 0167 OSLO

4RinEU

4RinEU står for "Robust and Reliable technology and business models for triggering deep renovation of residential buildings in EU".

4RinEU handler om energieffektiviserende rehabilitering av eksisterende bygninger. Prosjektet er et offentlig-privat samarbeid hvor deltakerne utvikler og demonstrerer skreddersydde løsninger for rehabilitering av boligbygg i Norge, Spania og Nederland. Prosjektet skal finne robuste, kostnadseffektive rehabiliteringspakker som er tilpasset behov og klima i de ulike landene. Prosjektet baserer seg på følgende tre mål:

  • 60-70 % energieffektivisering
  • 50 % kortere byggetid
  • 15 % kostnadsreduksjon

4RinEU skal bidra til at det utvikles nye forretningsmodeller slik at løsningene blir tilgjengelige i et internasjonalt marked i framtiden.

Hvorfor

EU har et mål om 20 % reduksjon i energibruk innen 2020. En stor utfordring for å nå dette målet er det lave antallet bygg som rehabiliteres og de høye prisene for rehabilitering av bygg. Det er behov for bedre, mer kostnadseffektive metoder for å rehabilitere eksisterende bygninger slik at de blir mer energieffektive og får bedre inneklima.

Det er første gang denne typen fasadeprosjekt utføres i Norge med prefabrikkerte fasadeelementer og integrerte tekniske systemer. Resultatet av fasaderehabiliteringen er et mer moderne bygg med lavere energikostnader. I tillegg er inneklimaet blitt bedre med nytt ventilasjonsanlegg. Mye av produksjonsarbeidet utføres på fabrikk, noe som gjør rehabiliteringsperioden kort. Beboerne må heller ikke flytte ut av leilighetene mens prosjektet pågår, slik man vanligvis måtte ha gjort. 

Boligbygg Oslo KF har gjennomført en anskaffelse av elementene og valgt en lokal norsk produsent, og dette legger til rette for lokal verdiskapning. Produsenten av elementene arbeider med å gjøre løsningene som er utviklet gjennom 4RinEU tilgjengelige for et bredere marked i framtiden, slik at flere kan gjennomføre tilsvarende prosjekter. 

Oslo kommune

I den norske delen av prosjektet har man rehabilitert et boligbygg med åtte kommunale leiligheter på Haugerud i Oslo. Bygget har fått ny fasade ved hjelp av prefabrikerte fasadeelementer med integrerte solceller og ventilasjonskanaler. 

Boligbygg Oslo KF er partner i prosjektet og eier demonstrasjonsbygget som ligger på Haugerud i Oslo.

Partnere

Accademia Europea Di Bolzano, Stiftelsen Sintef, Aderma ARL, Trecodome BV, Sistemes Avancats de energia solar termica sccl – Aiguasol, Gumpp and Maier GmbH, Thermics environmental solutions limited, Acciona construccion sa, Oslo commune, Stichting Woonzorg Nederland, Agencia de L`habitatge de Catalunya, R2M Solution SNR, Sintef AS. 

Finansiering

Dette prosjektet har fått støtte gjennom EUs Horisont 2020-rammeverksprogram under avtalenummer 723829.  

EU logo

Lenker

http://4rineu.eu/ 
Boligbygg deltar i EUs største forskningsprogram
En ny måte å bruke prefabrikerte treelementer
Forsker på bedre rehabiliteringsmetoder