Dokumenter

Aktuelle politiske strategier, føringer og lover


Intensjonsavtale signert 2.6.2020 av Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Utdanningsetaten og Byggenæringens Landsforening

Oslomodellen, byrådssak 1057/17

Yrkesveien, byrådssak 239/16

Likestillings- og diskrimineringsloven: § 13

Arbeidsmiljøloven: § 4-1 og § 4-3

Straffeloven: § 185, § 291, § 295, § 298

Presentasjoner

Digitalt frokostseminar: Mangfold og inkludering på bygge- og anleggsplasser

Tidspunkt: 10.mai 2021 kl. 08.30 - 10.15

Presentasjon om kartlegging, funn og tiltak - v. Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Arbeidsgivers ansvar for å forebygge trakassering - v. Byggenæringens Landsforening

Verktøy for å forebygge trakassering - v. Likestillings- og diskrimingeringsombudet

Mangfoldsdugnaden - v. Entreprenørforeningen bygg og anlegg

Se seminaret her